POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

sińskiego ;"'): "niech Generał natrze na nich (Austrjaków) mocno od Gniewkowa ku Toruniowi, a Umiński ile możności nad samą Wisłą ku Toruniowi, zobaczy Generał, że oni Toruń opuszczą i za wojskiem ustępującym się pójdą. Gdyby Toruń opuścili i Generał miał komunikację z Toruniem, staraj się, aby nam z Torunia ze 3 funtówki i kilka granatników pozwolono; śmiało potem za niemi iść będziemy mogli. Ja jutro jeden bataljon strzelców wysyłam do Swarzędza, a pojutrze do Kostrzyna ze wszystkie m maszeruję, zostawiwszy tylko< w Poznaniu depot od każdego korpusu 31 ). Ładunki z Torunia i ile możności jeden bataljon mogliby nam wtenczas dać, a konie do armat możesz od Hollendrów zabrać, a ja też kilka dziesiąt stąd przyprowadzę". W ślad za cofającym się wragiem parło wojsko polskie, a Dąbrowski naglił swych podkomendnych, aby go na krok nie opuszczali 32 ). O swych działaniach i zamiarach, temi słowy donosi Naczelnemu Wodzowi 3 '): "Zapewne W. X) Mość mój raport z dn. 20. b. m. odebrałeś, z któregcs widziałeś, że ja przeciw nieprzyjacielowi offensive działam. Dzisiaj mogę W, X. Mości raportować, że Już od oblężenia Częstochowy (wróg) odstąpił, równie od Bydgoszczy i od Torunia, widząc z tej stro

3 o) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 238-239, Poznań 20jV. 1809. 31) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 342. Stan korpusu wielkopolskiego z 27 jV. 1809: Strzelcy MycieIskiego i Grudzińskiego - 32/814 i 4 konie. Bataljon piechoty Węgierskiego - 11/333 i 2 konie. Artylerja (Miaskowski) - 0/29, jedna wielka (sztuka), cztery małego kalibru. Jazda Przyszychowskiego i U mińskiego - 33/884 ludzi i 77/881 koni. Cały przeto korpus liczył 76/2fXfJ, do czego dochodziło powstanie w sile ogólnej 921 ludzi i 414 koni, całość wynosiła 3057 ludzi i 1397 koni. W Poznaniu pozostały: depozyt bataljonu Kęszyckiego - 376 ludzi, bataljonu Sierawskiego - 192 ludzi, pułku jazdy - 149 ludzi i 90 koni. 32) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 242-246, do podkomendnych z 22jV. i 23jV. 1809. 33) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 247-248, do Poniatowskiego, Poznań 23jV. 1809.

.8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry