POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 R

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

dzę generała en che f w swoim departamencie" i tern bliżej starał się wejść w kontakt ze swym dawnym podkomendnym Biernackim, dowodzącym w Koninie częścią kaliskiego powstania. Wciągnąwszy ten oddział w orbitę swych czynności, zwłaszcza gdy później posłał tam swego syna gen. b-dy Dąbrowskiego mógł wódz legjonów rozpocząć akcję. O swych zamierzeniach i ówczesnym położeniu informuje króla Fryderyka, za pośrednictwem jego adjutanta płka Pafesza, "abym nielprzyjacielą wstrzymał od bombardowania Torunia i przejścia tam Wisły maszeruję z całą moją siłą 27) z największą ostrożnością i roztropnością do Pakości, Łabiszyna i Barcina i mocne avangardy do Inowrocławia i Gniewkowa wyślę. Najjaśniejszy Pan, który ma zapewne kartę Gilego zobaczy w jakiej mocnej pozycji jestem i że w każdym przypadku mogę się replikować ku Poznaniowi, gdzie zawsze bliżej jestem jak wszelkie siły nieprzyjacielskie, które są pod Toruniem na mnie się zwrócić muszą i przez to Toruniowi ulgę uczynić mogę. J ak widzisz z raportu Bielamowskiego, że on moje prawe skrzydło zasłania i od Koła zacząwszy, aż ku Częstochowie mam powstanie kaliskie. Obawiam się o moje lewe skrzydło, żebym przez Bydgoszcz nie był odcięty od dróg militarnych. Stąd przez Śląsk do Saksonji, będę się kręcił ile możności z tą garstką ludzi, która, żeby broń kalibrową z bagnetami miała, mogliby wiele dokazać, a która możesz zapewnić Najjaśniejszego Pana ledwo 100 broni kalibrowej z bagnetami mają, a kawalerja ledwo 50 pałaszów, tylko samemi pikami opatrzoną jest. Co do politycznych okoliczności, jestem tu także w nie najlepszej sytuacji. Prusacy mają prawdziwie organizowaną korespondencję i po miastach i wsiach dawnych swych żołnierzy i unteroficerów urlopowanych. Czy to jest rządowa rzecz, czy tamtejszych insurgentów nie mogę jeszcze dostrzedz. Żebym chciał wszystkich, o któ

") Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencjagen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 340. S tan siły zbrojnej departamentu poznańskiego i bydgoskiego z 19jV. 1809 (oficerowie w mianowniku): Strzelcy piesi (MycieIskiego i bydgoscy Grudzińskiego) 38/720. Bataljon piechoty Węgierskiego 8/374. Jazda Przyszychow

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry