KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Oddziały piesze, zwłaszcza strzelców, zorganizowanych jeszcze za czasów samodzielnej komendy Kosińskiego ćwiczono w strzelaniu 22). Dowódcy jazdy rozlokowanej w Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Kostrzyniu i Swarzędzu zalecał Dąbrowski 23}, aby "konie kazał ostrzelać i rekrutów nauczyć jak proporce mają nadstawiać i niemi nieprzyjaciela atakować". Ale jednocześnie ta niewyćwiczona jazda miała pełnić służbę wywiadów i zaraz po iswem rozlokowaniu rozesłać patrole i podsłuchy w stronę wroga. O'becnie skoro w stolicy zachodnich departamentów rosła i przybierała realne kształty armja powstańcza, na pirowincji w związku z ciągłą służbą transportów i pogotowiem wojennym również zaczęto wprowadzać pewien porządek, oto np. w Kościanie 24) wyszło 15 maja rozporządzenie magistratu, aby "wszyscy oficerowie 2 ') regularnie z kolei w swojej kompanji zaciągający na wartę, utrzymywali dyżur, znajdowali się przy zaciąganiu warty i dali ścisłą baczność na podoficerów"v. Wymarsz korpusu. Podczas kiedy Dąbrowski powagą swego imienia uzgadniał działania organizacyjne i tworzył korpus wielkopolski, wróg atakował Toruń. Dąbrowski radby dążyć z pomocą, ale wstrzymywał go brak bliższego kontaktu z Kaliszem, przez co nie mógł złączyć wszystkich sił Wielkopolski do jednej akcji. Narzekał więc na Garczyńskiego 2ti), iż "przywłaszcza sobie wła

22) Kronika miasta Poznania 1928, str. 103. (Staszewski: Organizacja powstania poznańskiego 1809 r.), porównaj raport Kosińskiego o stanie siły zbrojnej. 23) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 226-227. Dąbrowski do Przyszychowskiego, Poznań l8/V. 1809. 24) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Kościan C 78, str. 147.

25) Byli niemi obywatele: Muszkiewicz, Kurzweii, Gadebusch, Wierzbiński, Krug i Adamski.

2(i) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 228-231. Dąbrowski do Pokoszą, Poznań 19jV. 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry