POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

cielski 20 ), dowództwo bataljonów piechoty formowanej z rozbitej gwardii narodowej i dawnych żołnierzy pruskich objęli 10 Węgierski mianowany szefem bataljonu w nagrodę za, mężną walkę pod Wilatowem 21), 2 0 kpt. Sabin Sierawski, 3" płk. Kęszycki.

Sierakowski, ppr. Jaruszewicz, ppr. Klimaszewski. 2 szwadron, 3 komp. kpt. N euman, por. Kalkstein, ppr. Gąsiorowski, ppr. Michał Urbanowicz. 4 komp. kpt. Adam Turno, por. Unrug, ppr. Wendorf, ppr. Zbyszewski, 3 szwadron, 5 komp. kpt. Zawadzki, por. Lamparski, ppr. Zalewski, ppr. Widzga (!), 6 komp. kpt. Jan Korzybski, por. N aumann, ppr. Zbyszewski, ppr. Dąbrowski, 7 komp. kpt. Komorowski, por. Lintz, ppr. Topczyński, ppr. Grabowski. 2,,) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 237. Lista oficerów strzelców z 19/V. 1809. D-ca l bataljonu, kmdt. pułku, ppłk. Ignacy Mycieiski, d-ca 2 bataljonu, ppłk. Samuel Różycki, kwatermistrz Bruchwicki, p. o.

adjutanta l bataljonu ppr. Tadeusz Grabowski, ip. o. adjutanta 2 bataljonu por. Józef Tomaszewski. 1 bataljon, komp. karabinerów, kpt. Aleks. Lossow, por. Tymoteusz Nieradzki. 1 komp. kpt. Filip Loga, ppr. Franc. Bernsdorff. 2 komp. kpt. Franc. Nowacki, ppr. Piotr Wieczorkowski, ppr. Jan Sawoy. 3 komp. kpt. Tomasz Koszucki, por. Józef Arcichowski, ppr. Woj ciech Miaskowski. 4 ko m p. kpt. Jan Przepałkowski, por. Wojciech Dąbrowski, ppr. Zygmunt Lossow.

5 komp. kpt. Stan. Kuczborski, ppr. Ign. Żołądkiewicz. 2 bataljon, komp. karabinerów: kpt. Leon Szołdrski, por. Telesfor Malczewski, ppr. Piotr Danielewicz, l komp. kpt. Ludwik Nowacki, por. Wit Czajkowski, ppr. Józef Zamoyski, 2 komp. kpt. Stan. Wałecki, por.

Jakób Trzciński, ppr. Mikołaj Bernsdorff, 3 komp. kpt. Karol Lossow, por. Wojciech Grott, ppr. Ludwik Majewski, 4 komp. kpt. Jan Szawelski, por. Henryk Lettow, ppr. Jan Majewski. 21) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 224. Dąbrowski do Węgierskiego, Poznań 17/V. 1809, aby z oddziału na czele którego ucierał się pod Wilatowem uformował komp. grenadjerską, której kmdtem. został mianowany świeżo kpt. Kosowski, por. 3 p. p. Uw. Do Kosińskiego 17/V. 1809). W jednej z poprzednich naszych prac (Wybicki i prefektura poznańska, wobec organizacji powstania 1809 r. Kronika miasta Poznania 1928, str-. 183), wyraziliśmy ewentualne przypuszczenie o uformowaniu bataljonu pieszego przez pplka. Trembickiego, co obecnie na podstawie dalszych badań prostujemy jako mylne przypuszczenie. Pominęliśmy natomiast strzelecki bataljon Różyckiego, co liczebnie wyniesie na jedno.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry