POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

zowania gwardji narodowej w pułk pieszy, napotka na trudności przyjęto, "aby z każdego miasta wydana była połowa tylko ludzi zdatnych i młodych osobliwiej z rekrutów dawnych pruskich do regimentów linjowych 17 }, których formowaniem jesł JW. Generał (Dąbrowski) już zajęty. Prócz miast, mają także wsie w połowie wydać dawnych żołnierzy pruskich nieżonatych, których się podług list szczególnych do 2000 ludzi w departamencie znajduje. Tym sposobem włączywszy w to powstanie z 500 szeregowych i 1000 strzelców siła zbrojna bardzo powiększoną być może. Prócz tegoi przyszło tu do Poznania do 300

17) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 227. Rozporządzenie Dąbrowskiego do wszystkich prefektów i podprefektów. Poznań 17 jV. 1809. "Gdy z doświadczenia okazuje się, że gwardje narodowe ruchome dostawione z miast na obronę departamentu nie odpowiadają skutecznie celowi, do którego przeznaczone były, a to dlatego szczególniej, że składają się z ludzi podeszłych w wieku, otoczonych familjami rzemieślników, lub innych mających gospodarstwa, mało mogących znieść trudy wojenne, nawykłych do spokojnej siedziby i nie oswojonych z karnością. Obrona zaś kraju wyciąga ludzi młodych, zdatnych i mogących się przyuczyć do wszystkiego. Z tych więc powodów gwardje te ruchome rozpuszczone zostaną, a na to miejsce każde miasto dostawi ludzi zdatnych do regimentów linjowych w połowie tej liczby, jaką miało rozkaz dostawić do gwardji ruchomej. Zechce przeto... podprefekt jak prędzej (!) magistratom miast zalecić .pod najsurowszą ich odpowiedzialnością, aby naj dalej w trzy dni ludzi tych tu do Poznania dostawili. Specyfikację ludzi dostawić się mających tym sposobem z każdego miasta i całego powiatu... podprefekt przez umyślnego posłańca poszle. Miasta, które dostawiły do gwardji ruchomej 10, 12, lub 14 ludzi, dostawią przez połowę, tj. 5, 6, 7. Jeśli ludzi liczba ich jest nieparzysta, dostawka teraźniejsza rachować się powinna w większej połowie; np. jeżeli które miasta miały przystawić 5, 13, lub 15 do gwardji ruchomej, dostawią teraz resp. 3, 7, lub 8 etc.

Ludzie ci wybierani być mają najwięcej z dawnych żołnierzy pruskich, bądź abszytowanych, bądź bez abszytu do domu powracających, byle tylko zdatnych i ile można rodaków. Reszta co brakuje do liczby przeznaczonej z mieszkańców wsi młodych i zdrowych, miarę utrzymujących ma być dostawioną. Gwardje narodowe eskortować mają tych rekrutów prosto do Poznania, każdy ma być opatrzony w 2 koszule i w żywność wystarczającą tylko przez drogę do Poznania, ubiór zaś, żołd i uzbrojenie ze skarbu opatrzone będą".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry