POWRÓT SZKOŁY XA ŁONO OJCZYSTEleny. Piękny tekst do muzyki opracowała nauczycielka zakładu, literatka. P. Walerja Szalay-Grode. Zatrzęsły się mury auli, gdy z kiuuidz;es;ęeiu piersi młodzieży z;-.grzmiały po poświęceniu tony pieśni: "W górę serca! W górę czoła! Dziś wstępujera w nowe \ rogi, Kędy dotąd Niemiec władał.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.11.30 R.1 Nr11

Czas czytania: ok. 2 min.

J ego duch panował wrogi.

Dziś tu inny świeci znak.

Nasz zwycięski, srebrny ptak!.... Biały Orle, w górę leć.

Hen, w słonecznych blasków żar Zuchy nasze z sobą wiedź.

Gdzie panuje piękna czar.

Serca nasze porwij z sobą.

Młodej krwi gorący war! Hej. do czynu! Hej do dzieła! Duch zapory rwie i tamy: Co nam obca przemoc wzięła.

Zdobyliśmy i - nie damy! Czy słyszysz tam, HusaIji głuchy grzmot? Czy czujesz krew - I kurz - i dym - i pot?!., To dziady twe, w rycerski tan Ruszyli, z śmierci drwiąc i ran.

O Polskę krwawy tocząc bój!...

I dziś, gdy Ją Otoczył wrogów rój.

Ocalił Ją.

.lej synów krwawy znój! Bo my. ojców wielkich syny, Dźwignicm dalej Znak ich święty.

W nowe strojąc go wawrzyny.

Niosąc, dumny i nietknięty.

Czy w podniebny rwąc się lot.

Czy imając pracy młot, W każdej sprawie, w każdym dniu.

Przy tym Znaku pragnień stać.

Zycie swe oddajem mu, Przy nim wiecznie będziem trwać.

Z jego zwycięstw, z jego chwały.

Moc i wielkość będziem brać! Precz więc troski, waśni, żale!

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Niechaj radość zabrzmi wszędzie: W sercach naszych królująca Polska, żyje i żyć będzie!" Ten epizod z dziejów miasta opisany jest bliżej w Kronice gimnazjalnej, gdzie zapisani l są imiona i czyny ofiarodawców oraz świadków uroczystości, oraz w ..J ednodniówce*', którą wydali uczniowie klasy VI z r. 1922/8. Dzień 20 października ogłoszono jako święto Patrona zakładu, przyćzem ..Poloneza tl Nowowiejskiego śpiewać będzie młodzież w ten dzień corocznie, jako utwór pamiątkowy, związany z powstaniem zakładu.

KRONIKA MIESIĘCZNA.

(Październik i listopad 1923).

12. 10. Zgou pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego śp. Prof Dr. Heljodora Święcickiego.

14. 10. Pogrzeb sp. Heljodora Święcickiego przy tłumnym udziale obywatelstwa. Przeniesienie zwłok gen. Amiikara Kosińskiego, pułk. Andrzeja Niegolewskiego oraz Józefa Wybickiego do Grobów Zasłużonych na v. Wojciechu w Poznaniu. Prochy mężów zasłużonych, złożone poprzednio w Muzeum Wojskowem, przewieziono na lafetach armatnich do kościoła św. Wojciecha, w uroczystym i imponującym pochodzie. Społeczeństwo stawiło się tysiącami do udziału w pięknej manifestacji wdzięczności dla tych, co byli wodzami pierwszych wojowników o wyzwolenie ojczyzny. - VViec/orem odbyła się akademja uroczystościowa w teatrze. 21. 10. Otwarcie roku akademickiego w Uniwersytecie Poznańskim.

Odczyt prof Dr. Gantkowskiego *n. t. "Z życia, zasług i działalności prof. Święcickiego". Hołd młodzieży akademickiej dla zmarłego rektora. - Nowym rektorem wybrany został prof Lissowski.

2'). 10. Pierwszy wieczorek poniedziałkowy dla wyższych urzędników u wojewody poznańskiego, który wznowił dawniejszą w tej dziedzinie tradycję. 1. 11. Pierwszy wieczór czwartkowy u Prezydenta miasta. - Piękne wieczory czwartkowe, zapoczątkowane przez śp. rektora Święcickiego, przejął w swój dom Prezydent miasta. W listopadzie zagaili pogadanki prof Grabowski (.. Słowacki jako polityk"') i prof Kostrzewski (.,Przyszłość muzeów poznańskich"\ Kwestję muzeów zamierza cię uregulować w ten sposób, że w Muzeum Wielkopoiskiem skoncentruje się galeIję obrazów, pozostawiając niektóre drobniejsze działy, w muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk zgromadzi się zbiory archeologiczne, a zbiory przyrodnicze złączy się w gmachu osobnym, którego prawdopodobnie dostarczy Magistrat.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.11.30 R.1 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry