POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 Rtern nie mogę pojąć waszej obawy, gdy macie między wami, a nieprzyjacielem Wisłę." Niepokoił się przeto Dąbrowski · o Cedrowskiego i oddziały pozostawione pod Inowrocławiem i zwracał się do Woyczyńskiego, o nadsyłanie wszelkiej kawalerji do Poznania, zachowując możliwą ostrożność, aby wróg na nią nie napadł i nie rozproszył. Podobnie pisał Dąbrowski do mjr. Przyszychowskiego ''), wzywając go, aby zebrał co może żołnieizy i rekrutów w swym zakładzie pułkowym i dragą na Nakło-Oborniki podążał z Chełmna do Poznania. Takież wezwanie "otrzymał również organizator departamentu bydgoskiego Lipiński ltt ) o nadsyłanie drogą na Gołańcz ile tylko może zebrać "kawalerji i strzelców, lecz takich, co prawdziwie strzelać umieją... nie tych, co tylka nazwisko ich noszą." Rotmistrzowi powiatu krotoszyńskiego nakazywał Dąbrowski, aby z całym powstaniem, komendą 4 pułku jazdy") kpt. Radziejowskiego, oraz 2 żelaznemi armatkami przybywał do Poznania. W tych dniach, bo 14 maja, otrzymał Dąbrowski l2 ) wiadomość o potyczce pod Wilatowem; zaraz też w ślad za rozproszonem oddziałem wroga śle swego najlepszego partyzanta Bielamowskiego w 60 ułanów i 60 strzelców na wozach żałując, iż brak mu jazdy Umińskiego, bo z nią jużby zapewne kraj cały, aż po Bzurę od wroga oczyścił. Po kilku dniach pobytu w Poznaniu nawiązał Dąbrowski kontakt z Kaliszem i celem skoordynowania działań zalecał uformowanie z tamtejsze

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

O) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 209. Poznań 13/V. 1809. 10) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 209-210, z 13/V. 1809. Podobne zalecenie otrzymał prefekt bydgoski Glisczyński, aby strzelców przekazywał płk. Mielżyńskiemu do Torunia, j. w. str. 216. Poznań 15/V. 1809.

IX) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 213-214. Do Gałczyńskiego z H/V, 1809. 12) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 214-215. Do Woyczyńskiego z 15jV. 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry