KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

przyjacielowi, nie mając regularnego (wojska). Chciałem pościągać depot z miast, jako to z Torunia, ale tych część chciałby zatrzymać gen. Woyczyński; w Płocku wydałem rfezkaz aby pozostałe 180 koni kawalerji zaraz za mną maszerowały pod komendą mjr. Umińskiego, ale gen. Hauke nie przysłał mi ich, tłomacząc się, iż ta kawalerja jest mu potrzebną dla jakiejś obawy, którą (t. j. kawalerję) gdybym miał w tym czasie, mógłbym śmiało - przyłączywszy z powstania jakiś oddział - przeciwko patrolem nieprzyjacielskim pokazującym się w różnych miejscach posłać i nie byłbym w obawie o detaszament, który posłałem z Cedrowskim, żeby według mej dyspozycji Umiński nie był wstrzymany. Proszę W. X. Mość abyś zalecił komenderującym po miastach departamentowych, aby ściśle rozkazów mych dopełniali i nie brali ludzi, którzy do nich nie należą, bo ja w mcich dyspozycjach na to rachuję. Co się tyczy powstania tutejszego, wyrachowawszy to ledwie w liczbie tysiąca znajduje się i użyć ludzi tych od dni kilku pod broń wziętych na żaden sposób nie można. Pisałem stąd do płk. Pakosza 7), aby Królowi Jegomości przedstawił, prosząc o zwrócenie części wojska saskiego, które stąd odeszło, lub o przysłania regimentu naszego 5 (piechoty) stojącego w Kistrzyniu i o regiment 4 kawalerji stojący pod Głogową." Zatrzymanych strzelców konnych Umińskiego nic mógł strawić Dąbrowski, gorzko przeto utyskiwał do najbliżej stojącego W cyczyńskiego S ) "dziwno mi jest, iż o niczem nie myślicie, jak tylko o łapaniu mnie mych komend i przez to zostawienia mnie w najgorszym niebezpieczeństwie. Gdybym miał tu kawalerję com ją miał ściągnąć, toby mnie nie mogła nieprzyjacielska kawalerja tak nachodzić. Nie mając ani jednego starego żołnierza, siedzieć muszę jak kret w Poznaniu i żadnego patrolu wysłać nie jestem w stanie, a zatem w obawie jestem, by mię (!) huzarzy nie wpadli w sile do miasta), przy

7) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 211. Poznań 13jV., prosi także o broń z magazynów z Guben i Liibben. 8) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 208-209. Poznań 12/V. 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry