POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

pewniej mieć te zalecenia wykonane i pewną otrzymać wiadomość wysłał z tym listem adjunkta swego sztabu kpt. Samuela Różyckiego '). Chcąc przyspieszyć organizację zalecił prefektowi poznańskiemu 4), aby wszystk-o, co się tyczyło wydawania umundurowania i efektów wojskowych, uskuteczniał na żądanie Kosińskiego, jedynie szafunek pieniędzmi zastrzegał gwarancją swego podpisu. Zorjentowawszy się w sytuacji <złożył rapofta zwierzchnim władzom. Ks. Józefowi donosił 5 ): "Odebrawszy rozkaz od W. X. Mości 6 ) udałem się natychmiast na miejsce mego przeznaczenia, gdzie przez Płock, Toruń i Bydgoszcz spiesząc się ku Poznaniowi przymuszony byłem szukać ubocznych dróg dla bezpiecznego tam przejechania będąc tern zagrożony niebezpieczeństwem, aby nie wpaść w ręce patrolów nieprzyjacielskich, które już koło Noteci i od Pyzdr aż do Swarzędza, milę od Poznania rozciągały się. Wysłałem patrole do Torunia (do) Strzelna, Trzemeszna i Gniezna, które zapewne z nieprzyjacielem się spotykają; przymuszony byłem z niemi mego szefa sztabu wysłać i pod nim ks. Mikołaja Sapiehę w niedostatku innych oficerów, który prosto poszedł z Bydgoszczy na Strzelno i miał rozkaz tu się ze mną złączyć. Nie wiem dotąd co się z nim dzieje, widzę tylko, iż tutejsze siły nieprzyjacielskie ściągnął na siebie. Znalazłem po departamentach bardzo mało ludzi zebranych z powstania i tych użyć jest trudno przeciwko nie

3) Różycki był kuzynem Dąbrowskiego, któremu zależało na ściągnięciu go do swego sztabu, skoro już 24/IV. z Zakroczymia pisał do ks. Józefa, aby Różyckiego z Gdańska przysłano do jego boku. (Archiwum Główne Akt Dawnych W Warszawie - X. W. 770, f. 49).

4) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 204. Poznań l2/V. 1809. 5) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, istr. 207-208. Poznań l2/V. 1809 f. Podobnej treści raporta przesłał Dąbrowski do króla Hieronima Westfalskiego (str. 239-241, oraz teka XIV, str. 268-269). Poznań 2l/V. 1809, oraz do marsz. Bernadotte, ks. Ponte Corvo (str. 205-207, oraz teka XLIV, str. 266-268). Poznań l2/V. 1809.

6) O objęciu komendy na lewym brzegu Wisły, patrz str. 170 n.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry