DZIRJK FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Stając zatem na gruncie zarówno instrukcji z r. 1830, jak i statutu z r. 1837, istniałyby możliwości wskrzeszenia fundacji - feniksa z popiołów. Realne możliwości i konieczności stwarza życie, które wymyka się z pod obserwacji historyka - badacza. Zadaniem historyka było odtworzyć przeszłość dziejów. Inicjatywa nowej ewolucji należy do przyszłości.

Staszewski.

POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 ROKU.

IV, D ą b f o w s k i w P o z n a n i u .

W Poznaniu stanął Dąbrowski 11 maja o godz, 12 w południe '). Widząc, iż małe są dotąd siły powstańcze, pierwszą jego myślą było skoncentrowanie w tem mieście możliwie największej jednostki bojowej i rozpoczęcie akcji przeciw zdążającemu na Pomorze nieprzyjacielowi. Dlatego też zaraz zaleca Cedrowskiemu, aby ze swym oddziałem operującym w okolicach Inowrocławia przybył do Poznania, a po drodze podszedł stojących w Gnieźnie 60 huzarów i rozbił ich. Do prefekta kaliskiego zwracał się komunikując mu 2) "cel mego wysłania jest, aby to działanie było w mej osobie koncentrowane i nie jak do tego czasu bez związku i całości, każdy pojedynczo działał. Wzywam zatem,., abyś mi do tego dopomógł i wszelkie rozporządzenia moje tak uskutecznił, jak uskutecznić kazał. Trzeba Aatem wiedzieć siłę zbrojną departamentu kaliskiego tak z wojska regularnego, jak z powstań, gdzie się to znajduje, pod czyją komendą, wiele kawalerji i piechoty etc. Jakim sposobem to całe wojsko może być zgromadzone między Kaliszem, a Pyzdrami, albo dalej nad W,artą rzeką; ponieważ trzeba mi mieć siłę naszą w kupie i nie pojedynczo rozproszoną." Ażeby tem

1) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 199. Dąbrowski do Cedrowskiego, Poznań lljV. 1809.

2) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, str. 200. Dąbrowski do Garczyńskiego, Poznań 12jV. 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry