KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Instytut szkolny otrzymał w nowych, przez przewrót polityczny stworzonych warunkach, nazwę polską U czelni im, Dąbrówki i jako twór nowy, twór ducha polskiego, rozwinął się w ciągu 10 lecia swego wspaniale 3" ) .

Jako zakład polski uległa U czelnia Im. Dąbrówki w wewnętrznej organizacji przekształceniom. Wielość typów szkolnych, tworząca w zakładzie w dobie rządów pruskich dziwnie skomplikowany konglomerat, uległa powolnej redukcji. Dziwnym zbiegiem okoliczności w stuletnią rocznicę Szkoły Ludwiki - U czelni Dąbrówki skasowały władze polskie ostatnią klasę Seminarjum nauczycielskiego, likwidując temsamem po 90 letniem istnieniu były Zakład naukowy dla wychowawczyń i nauczycielek, twór Bartha, który na dziejach fundacji, zaważył tak fatalnie.

Stuletni jubileusz byłej Szkoły Ludwiki - obecnej U czelni Im. Dąbrówki, nie był, ściśle historycznie biorąc, ni jubileuszem nieistniejącej już od r, 1919 Szkoły Ludwiki, ni jubileuszem 11 letniej Uczelni im. Dąbrówki, a był jedynie stuletnią rocznicą założenia Fundacji ks. Ludwiki Radziwiłłowej , której tradycje i dzieje nam tu skreślić wypadło.

Fundacja ta w popiołach niejako spoczęła w aktach Sądu Grodzkiego. Członkowie zarządu jej wymarli. Wskrzesić dałoby się ją jedynie, stając na gruncie bądź instrukcji z r. 1830, bądź statutu z r. 1837. Uprzywilejowanymi przez statut z r. 1830 nieśmiertelnymi członkami zarządu są członkowie Kolegjum szkolnego, superintendent I dziekan obwodu poznańskiego. Uprzywilejowanymi przez statut z r. 1837 nieśmiertelnymi członkami zarządu są każdorazowy nadburmistrz miasta PoznanIa I komisarz delegowany przez władze szkolne państwowe.

375) J abczyński M.: Dziesięć lat szkoły polskiej w poznańskim okręgu szkolnym. Poznań 1929. Sprawozdanie Dyrekcji Państw. Uczelni żeńskiej im. Dąbrówki w Poznaniu za czas 1919-1929 f. Poznań 1929.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry