KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

dostateczne reparacje budynku, wilgoć i inne braki dawały powody do skarg. Niespełna rok trwało współżycie obu dyrektorów, n-owego i byłego, w samotnym gmachu byłych Urszulanek. Dyrektor Barth zmarł w czasie wakacyj letnich dnia 18. lipca 1878 roku 372 }.

Krótko przed śmiercią Bartha, ale już po jego dymisji, dskonało Prowincjonalne Kolegjum Szkolne sprzedaży jednej z kamienic w kompleksie domów na ulicy Wodnej. Do sprzedaży tej parło ministerstwo już w roku poprzednim, wielokrotnie telegraficznie, to znów cofało przyzwolenie na sprzedaż z powodu zbyt nizkich ofert. Pełnomocnikiem Prowincjonalnego Kolegjum Szkolnego przy sprzedaży był asesor rejencyjny dr.

Max Kiigler, ten sam, który zastępował Prow. Kolegjum Szkolne przy kupnie domów na Młyńskiej. Dom sprzedano dnia 29. IV. 1878 r. wdowie Igel i kupcowi Igel za sumę 19.000 marek, która to suma wpłynęła nie do funduszu budowlanego Szkoły Ludwiki, ale do funduszu skarbu państwa YrM}.

Dopiero po śmierci Bartha przystąpił rząd do budowy nowej szkoły na ul. Młyńskiej, podjął również szybszą restaurację istnieżących budynków, tak że w roku 1880 nowy dyrektor Baldamus obchodzić mógł 50 letni jubileusz Szkoły Ludwiki w nowej szkole przy ul. Młyńskiej, a w dziesięć lat później 50 letni jubileusz Zakładu naukowego dla wychowawczyń i na. l k 374 ) UCZYCIe e .

Mowy jubileuszowe wygłoszone w dniu 22. listopada 1880 roku i w dniu 3 czerwca 1890 r. zawierają treść bladą i nieobfitą. Snąć dyrektor z trudem obracał się w środowisku dlań obcem, a echa 50 letniej tradycji zakładów przygasły.

3T2) A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 47; nr. 69.

3,,) A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 140, A. P. P. Rej, II. Pozn. Szkol. Spec. 5 311.

374) A. P. P. Rej. II. Pozn. Szkol. Spec. 5 311.

A. U. D. Jubileum des Seminars.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry