DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Przy tych wszystkich konfliktach przykrą porażką dla ambicji dyrektora Bartha była rewizja szkoły w r. 1876, która wypadła niekorzystnie 3(i!». Mimo dotkliwej polityki oszczędnościowej rządu wzrastały wszelako dochody z czesnego. Liczba uczenie Fundacji Ludwiki wzrastała, ale właśnie ten fakt najmniej cieszył starego dyrektora. Zgodnie z rozporządzeniem ministra Falcka i zgodnie z duchem czasu napływały do zakładu coraz liczniejsze szeregi żydówek, zmieniając charakter szkoły"o). Walka, t. zw. kulturna, przybierała coraz ostrzejsze formy, grożąc już nietylko Kościołowi katolickiemu, ale osłabiając również autorytet protestantyzmu. Sojusz Bismarcka z liberałami zaczynał zwolna oburzać w Berlinie starą partję dworską, konserwatywno-protestancką, a Barth, konserwatysta pokrewnego typu, napróżno walczył z prądem czasu, który zakłady, jego pieczy powierzone, zamieniał w szkoły symultanne. Cała godziwa praca życia, któ:ą skupił wokół zakładów, i wszystkie mniej godziwe machinacje, któremi podkopywał, to znów utrzymać pragnął ginącą fundację, dawały w sumIe rezultat ujemny, Barth nie doczekał się budowy nowego gmachu szkolnego, ni przeniesienia starej szkoły na ulicę Młyńską. N a zdrowiu niedomagał. W kwietniu roku 1877 został urlopowany, w październiku otrzymał dymisję. W dwa tygodnie później ustąpić musiał z mieszkania dyrektorskiego, w którym osiadł nowy dyrektor Królewskiej Fundacji Ludwiki, Edward Baldamus, były rektor miejskiej wyższej szkoły żeńskiej w Kołobrzegu i złączonego z nią seminarjum dla nauczycielek 37Ł). Prowincjonalne Kolegjum Szkolne zapewniło coprawda B?rthowi mieszkanie prywatne w budynku ogrodowym, ale nie

"»') A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 23; 27.

37 » A. U. D. Album der Luisenschule 1864---1888.

an) Uf. się w r. 1838, kształcił w gimnazjum w Berlinie i Lignicy, potem w uniwersytecie berlińskim, gdzie zdał według ówczesnych przepisów egzaminy "pro canditura", "pro ministerio" i "pro schola". A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 09.

*.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry