DZIEJE FUNDACJI KS LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJdac;'i, w aktach hipotecznych natomiast Szkoła Ludwiki jako samoistna osoba prawna pozostała właścicielką nieruchomości na ul. Wodnej, Jezuickiej, Koziej i Klasztornej. Posiadłość przy ul. Młyńskiej przepisana została w aktach hipotecznych na Królewską Fundację Ludwiki. Jeżeli już sama nazwa fundacji nasuwa wniosek, że wbrew przejęciu na etat państwowy majątek szkoły nie przestał być własnością fundacji, to rzut oka na akta hipoteczne wystarczy, by stwierdzić, że nie państwo było właścicielem nowo nabytych gruntów, gdy na hipotece nowej posesji widnieją pozycje dawnych i nowych wierzycieli, a tylko część hipotek cedowana jest Prowincjonalnemu Funduszowi Szkolnemu. Faktem natomiast jest, że państwo uzurpowało sobie tytuł prawny do majątku fundacji i majątkiem tym rozporządzało w sensie pozytywnym i negatywnym, - w sensie pozytywnym, łożąc fundusze na kupno nowej posesji i na częściową spłatę hipotek, w sensie negatywnym, obciążając w r. 1876 posesję przy ul. Wodnej czwartą hipoteką w wysokości 40.000 mk. Nasuwa się przypuszczenie, że w pierwszym odruchu idąc po drodze nielegalnego zaboru majątku fundacji, rząd zamierzał sprzedać grunta na ulicy Wodnej, Koziej i Klasztornej, a sumą zyskaną ze sprzedaży pragnął pokryć koszta kupna nowej posesji. W maju r. 1876 toczą się pertraktacj e o sprzedaż b. pałacu Górków, wzgl. byłego klasztoru Benedyktynek, ale nie osiągają wyników. Oferty kupna są zbyt nizkie. Za budynki z numerem hipotecznym 190 ofiarują bracia Kónigsberger stosunkowo największą sumę, bo 225 000 marek, za posiadłość z numerem hipotecznym 215 ofiaruje wdowa Lichtenstein 75.000 mk., za dom 191 ofiaruje kupiec Igel 18.200 mk. W najlepszym razie dałaby sprzedaż sumę 318.200 mk., a więc coprawda wystarczającą, by wyrównać sumę 144.000 mk., płaconych gotówką za posiadłość na. ul. Młyńskiej, ale niewystarczającą, by .spłacić wszystkie hipoteki, niewystarczającą również, by podjąć budowę nowej szkoły 367) .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

S6T) A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 140.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry