KRONIKA MIASTA POZNANIAmieckim, powtóre, aby we wszystkich innych przedmiotach i we wszystkich klasach język niemiecki był wykładowym, po trzecie, aby wyjątkowo uczono języka polskiego, dopókiby Rejencja po zbadaniu stosunków nie uznała nauki tej za zbyteczną sa_) Wszystkie te rozporządzenia odbiły się fatalnie na Zakładzie U rszulanek, wprowadzając szereg niepokonalnych wręcz trudności. W piśmie do nadburmistrza miasta Poznania, Kohleisa, z dnia 28. II. 1874 f., donosi przełożona Marja Bernarda Morawska, że z początkiem roku szkolnego zaprowadzi w wyższych klasach obu swych szkół, (pensji i szkoły elementarnej), język niemiecki jako wykładowy, z wyjątkiem religji i śpiewu kościelnego. Tymczasem musi poczynić przygotowania do tych zmian, by wytworzyć przejście do nowego trybu pracy. Trudno w ciągu roku dla finansowych trudności wprowadzać nowe podręczniki, zwłaszcza dla uczenie, które niebawem opuszczą zakład. Także uczącym sprawia chwilowo wykład w języku niemieckim trudności i muszą zwolna przestudjować odpowiednie dzieła i podręczniki niemieckie. Co da niższych klas, to niemożliwem jest zaprowadzenie języka niemieckiego, jeżeli cel nauki ma być osiągnięty. U czenice nowo wstępujące nie znają zupełnie języka niemieckiego. Dlatego ilość godzin języka niemieckiego została odpowiednio zwiększona, by ułatwić później naukę w języku niemieckim. Dalej tłumaczy przełożona, że nIe może również zaprowadzić języka niemieckiego w nauczaniu religji ani usunąć nauki języka polskiego, gdyż inaczej frekwencja szkoły spadnie i egzystencja jej będzie zagrożona. Trudno teraz skonstruować nowy plan nauki. Ten, który przesyła, jest prowizoryczny, przejściowy. Intencją władz było nie d-opuścić do reformy Zakładu Urszulanek, którą tak energicznie, a w rozpaczliwych wprost warunkach podjęła przełożona zakładu. W dniach 26., 28. i 29, kwietnia odbyła się rewizja zakładu. Ujemny wynik rewizji byl zupełnie zrozumiały, jeśli chodzi o język niemiecki, a także

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

3C2) Karwowski: 1. c. II. str. 224-225; 240; 245.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry