· DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJkłego rządzić w obu zakładach jak w udzielnem państwie, ale cierpiała również i duma dyrektora. Barth, bądź co bądź, gorąco był przywiązany do obu zakładów, które chciał widzieć wyniesione ponad wszelkie inne zakłady tego typu. Marzył o finansowej reformie zakładów, któraby pozwoliła dokonać ulepszeń w zewnętrznej i wewnętrznej organizacji, tymczasem rząd nic nie czynił, by odrestaurować niszczejący coraz więcej były paiac Górków, a poziom naukowy obu zakładów obniżał się również. Obniżenie poziomu naukowego nie groziło jednak ubytkiem uczenie i wzmocnieniem niebezpiecznej konkurencji, gdyż w tym samym czasie zakład konkurencyjny Urszulanek przeżywał kryzys innego rodzaju. N owa ustawa szkolna, uchwalona za staraniem ministra Falcka w dniu 11>. marca 1872 r., odbierała duchowieństwu dozór nad katolickiemi szkołami I nadawała rządowi wyłączne prawo mianowania inspektorów szkolnych miejscowych i powiatowych. Wobec tego X. Brzeziński, sprawujący dotychczas inspektorat Zakładu Urszulanek zmuszony był ustąpić. Dnia 20. czerwca 1872 r. odbył ostatnią rewizję zakładu, a w sprawozdaniu chwali uczenice i uczących, podnosi obowiązkowość i troskliwość w prowadzeniu szkoły, jak również wzorową dyscyplinę. Język niemiecki, zaznacza, pielęgnowany jest starannie. Zakład osiągnął w tym roku cyfrę 305 uczenie s* 1). Rok 1873 przyniósł dalszy ciąg ustaw i rozporządzeń wymierzonych przeciw Kościołowi i narodowości polskiej. Zaraz z początkiem roku, dnia 4. stycznia nakazało Prow. Kolegjum Szkolne poznańskie wykładać w wyższych zakładach naukowych w wszystkich klasach wszystkie przedmioty, więc i religię, tylko po niemiecku, i to od Wielkanocy 1873 r. Niebawem cios uderzył i w szkoły elementarne. Dnia 23. czerwca 1873 r. nakazał minister Falck na mocy rozkazu gabinetowego z dnia 9. czerwca tegoż roku, aby w szkołach elementarnych uczono religji i śpiewu kościelnego na wyższym stopniu w języku nie

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

301) 116 w zakł. wyż. 160 w zakł. elem.

A m. Pozn. XVII. C. f 19.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry