KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

wspólną nazwą "Fundacji Ludwiki" 358), a równocześnie ProwKolegjum Szkolne poleca dyrektorowi, by kasę Szkoły Ludwiki przeniesiono z magistratu do Rejencji i przekazano ją rendantowi kasy Seminarjum, Mahnowi. Równocześnie nowe rozporządzenia ograniczają dawną autoiramję dyrektora i jego przywileje jako członka zarządu. Ministerstwo reguluje egzaminy nauczycielskie w Ssminarjum na wzór innych seminarjów ludowych, ministerstwo decyduje o wyborze podręczników, ministerstwo decyduje o tem, czy dyrektorowi wolno oszczędności z tytułu pensyj przenieść na tytuł wydatków rzeczowych, a więc projektowany przez dyrektora Bartha zakup pomccy szkolnych do chemji, fizyki, geograf ji, historji i rysunków 35i». W innym jeszcze zakresie ogranicza rząd samowładzę dyrektora. O zwolnieniu z czesnego w Fundacji Ludwiki decydować ma, nie zarząd, zredukowany ostatnio do osoby samego dyrektora, ale dyrektor z gronem nauczycieIskiem. Punkt ciężkości decyzyj przechyla się temsamem na stronę grona nauczycielskiego. Również i sprawy budowlane, spoczywające dotąd w ręku zarządu, uregulowane zostały rozporządzeniem Kolegjum Szkolnego z dnia 13. VIII. 1873 r. Wreszcie rozporządzenie Prow. Kolegjum Szkolnego z dnia 27. sierpnia wyraźnie stwierdza, że zarząd Szkoły Ludwiki już nie istnieje i że po jego rozwiązaniu forma zawierania kontraktów z lokatorami ulega zmianie. W istocie rzeczy nikt zarządu oficjalnie nie rozwiązał, ani też zarząd nie zlikwidował oficjalnie swych czynności, jedynie uniemożliwiono mu dalsze funkcjonowanie 3 (iO). Zrozumiałem jest, że wszystkie te rozporządzenia głęboko dotykały Bartha. Cierpiała tu jego duma autokraty, przywy

3f18) A. U. D. Generalia 1842-75. Reskrypt ministerialny podany tam z datą 29. VII. 1873 (U. 26 335), gdy tymczasem Bartla w sprawozdaniu za lata 1871-73 (A U. D. Jahresberichte d. Luisenschule 1837-76) pcdaje datę 24. VII. (U. 26 355).

SSO) A. U. D. Verh. mit d. Prov. Schul-Coll. 1873 A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 23 aao) A. U. I). Generalia 1842-75. Jahresberichte d. Luisenschule 1837-76.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry