DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJcieli elementarnych. Seminarjum Fundacji Ludwiki stoi wyżej od innych seminarjów, jest na czele wszystkich seminarjów, cieszy się świetną opinją w kraju i zagranicą i dlatego rodziny polskie stąd biorą siły nauczycielskie B,,) , Apelacje dyrektora okazały się płonne. Jeszcze większeni było rozczarowanie Bartha, gdy dn. 4. kwietnia otrzymał pierwszy wyciąg z etatu obydwóch zakładów. Barth przeświadczony był, że wyciąg ten był raczej projektem ministerjalnym i w piśmie z dnia 18. kwietnia wypowiada swe zdanie, upominając się o prawa traktowania obydwóch zakładów stosownie do ich poziomu przekazanego genezą i tradycją 355). I te przedstawienia nie dają wyników. Dnia 11. kwietnia otrzymuje zawiadomienie z Rejencji, że roczna dokładka państwowa uchwalona dla etatu Fundacji Ludwiki wynosi 2000 tal. i że należy podjąć ją praenumerando w ratach kwartalnych od 1. stycznia, a więc obecnie uumę 1000 tal. dla kasy seminarjum 3 51i) . Rozczarowanie dyrektora nie zna granic. Cała pomoc ministerjalna, okupiona tak ciężkiemi stratami moralnemi dla -obu zakładów, ogranicza się w istocie do skromnych 100 tal., gdy się zważy, że dawniejszy zasiłek roczny, dostarczany Zakładowi naukowemu dla wychowawczyń i nauczycielek przez Prow. Kolegjum Szkolne, wynosił 1900 tal. Warto było dla owu 100 tal. nadwyżki apelować o pomoc ministerstwa i wciągać Szkołę Ludwiki w ikadry zakładów utrzymywanych przez państwo, gdy budżet jej niezasilany przez nikogo wynosił sam dla siebie 8.100 ta1. 357 ).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

W sierpniu otrzymuje wreszcie dyrektor Barth wraz z pismem Prow. Kolegjum Szkolnego kopję pisma ministerstwa oświaty z wykończonym etatem dla obydwóch zakładów na lata 1873-74, przyczem obydwa zakłady złączone zostały

354) A. U. D. Uebernahme durch d. Staat 1871-74.

tlB) A. U. D. Jahresber. d. Luisenschule 1837-96Mł) A. U. D. Verh. mit d. Prov. Scnul-Coll. 1873.

3rt7) Por. Kłączony etat na lata 1872/74. A. U. D. U ebernahme durch den Staat 1871-74.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry