DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Tak więc dyskretnie i bez rozgłosu dokonało się nielegalne upaństwowienie obu zakładów. Czy fakt ten pokrywał się z kasatą fundacji, czy był jedynie przejęciem Szkoły Ludwiki na etat państwowy, o tem zadecydować miały wypadki późniejsze. W dziwnej jednak korelacji z upaństwowieniem Szkoły Ludwiki, dokonanej nie bez czynnego współudziału, a nawet i z inicjatywy naczelnego prezesa prowincji poznańskiej, stoi fakt inny. Dnia 14. stycznia 1873 r. na tym samym sejmie, na którym budżet ministerstwa spraw wyzn. szkolnych i med. wchłonął fundację ks. Ludwiki Radziwiłłowej, zakomunikował przewodniczący izby deputowanych Forckenbeck pismo prezydenta ministrów, w którem tenże donosi, że dnia poprzedniego najwyższym rozkazem cesarza i króla naczelny prezes prowincji poznańskiej hr\ Konigsmarck otrzymał nominację na ministra rolnictwa 34!». 2. Przejęcie gmachu Urszulanek I śmierć Bartha.

Po umieszczeniu Szkoły Ludwiki wraz z Seminarjum nauczycieIskiem na etat państwowy i po zatwierdzeniu przez sejm budżetu państwa na rok 1873 sprawa obu zakładów zdawała się być definitywnie załatwiona. Wypadki dalsze potoczyły się już z nieubłaganą logiką rzeczy. Reskrypt ministerjalny z dnia 21, lutego 1873 r. przekazywał nadzór i kierownictwo Zakładu Ludwike 3ll ) Prowincjonalnemu Kolegjum Szkolnemu, o czem naczelny prezes powiadomił Rejencję d. 27. lutego. Na mocy tego rozporządzenia oddała Rejencja Prow*. Kolegjum Szkolnemu wszystkie akta dotyczące spraw zakładu, będącego przez lat 43 pod jej dozorem S51). Dyrektor Barth powiadomiony został o dokonanym fakcie dn. 2. marca, przyczem Rejencja wyraziła zadowolenie z dotychczasowej urzędowej działalności dyrektora s 12) .

34a) Stenogr. Berichte.

aD) Po r a z pierwszy spotykamy SIę tu z nazwą "zakładu Ludwiki" . w 1) A. P. P. Rej, II. Pozn. Szkolne Spec. 5277. Tam spis aktów oddanych Prow. Kol. Szk. ?fl2) A U. D. Jahresberichte d. Luisenschule 1837-76.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry