KRONIKA MIASTA POZNANIAa nieuprzejmosc i stanowczość odmowy zmuszony jest uwazac jaiko dotkliwy brak zaufania, na który nie zasłużył długoletnią prac:\. Odpowiedź naczelnego prezesa, wysłana w dwa dni później, była uprzejma, lecz odmowna. Tylko ' z powodu pospiechu doszła Bartha w drodze poufnej wiadomość o reskrypcie mInIsterjalnym. Oficjalnemu zakomunikowaniu reskryptu stają wszelako na przeszkodzie wątpliwości natury rzeczowe), które bynajmniej nie dotykają osoby dyrektora. Po ustaleniu budżetu państwa na rok 1873 i po załatwieniu pewnych kwestyj natury formalnej, przybiorą materj .alne dyspozycje reskryptu kształt wyraźny i będą Barthowi zakomunikowane w drodze oficjalnej 347). Trudno przypuścić, by odpowiedź ta uspokoiła Bartha.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Tymczasem sejm rozpoczął już był obrady dnia 12 listopada, a 3. grudnia rozpoczęło się pierwsze czytanie budżetu państwa na rok 1873. Dnia 17-. grudnia rozpoczęto w drugiem czytaniu obrady nad budżetem poszczególnych ministerstw. Etat ministerstwa spraw wyznaniowych, szkolnych i medycynalnych debatowany był już w r. 1873 i to w ostatnich dniach lutego. Wcześniej już, bA> w grudnia 1872 r. otrzymał Barth od posła Kantaka wraz z drukowanym projektem etatu seminarjóv nauczycielskich wiadomość o tem, że Seminarjum nauczycielskie żeńskie w Poznaniu nie jest tam wyszczególnione. Powód był jasny. Pozycja 13.000 tal. obejmująca złączony etat Szkoły Ludwiki i Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek umieszczoną została w etacie ministerstwa spraw wyzn. szkolnych i med. w części szczegółowej na str. 134 i 135, ale w zestawieniu ogólne m utonęła w pozycjach nadrzędnych 348 ) .

347) A. U. D. Verhandl. m. d. Prov. Schul-Coll. 1870-72.

348) A. U. D. Uebernahme d. Luisensch. durch d. Staat 1871-74.

Stenographische Berichte liber Verh. d. durch d. allerhochste Verord. w. 1. Nov. 1872 einbcr. beid. Hauser des Landtages. Haus der Abgeord. Anhange Nr. 48, 202, 206, 229, 230, 232, 234, 241, 156, 248.

Nigdzie niema wzmianki o Szkole Ludwiki.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry