DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJna rok 1873 inaczej unormował etat uposażań dla seminarjów, a pensje dyrektorów żeńskich seminarIow nauczycielskich i pensje nauczycielek i naukowych sił nauczycielskich ustosunkował w sposób właściwy. Dyrektor przewidywał słusznie, że gdyby w myśl uchwały sejmowej nowy budżet unormował pomyślnie obok innych seminarjów nauczycielskich żeńskich także Zakład naukowy dla wychowawczyń i nauczycielek w Poznaniu, wówczas wpłynęłoby to korzystnie i na stosunki finansowe Szkoły Ludwiki, której byt jako fundacji byłby zapewniony. To też zawczasu stara s!ę pozyskać dla sprawy seminarium wpływowe osoby posłów; dociera, jak zwykle do deputowanego Dóringa, a nawet i do znanego działacza polskiego na arenie sejmowej, dr. Kaźmierza Kantaka ,42). * Wszystkie przewidywania dyrektora okazały się płonne, a wypadki potoczyły się torem wręcz odmiennym. Minister finansów Camphausen, przejrzawszy pisma naczelnego prezesa Kónigsmarcka dotyczące Szkoły Ludwiki, a przesłane mu wraz z pismem ministra Falcka w dniu 21 czerwca 1872 i\ przyjął w zasadzie projekt Falcka umieszczenia Szkoły Ludwiki wraz z Seminarjum w budżecie państwa na rok 1873, ale sprzeciwił się wnioskowi pierwszemu, który jako założenie przyjmował akt natury prawnej, t. j. przejęcie Szkoły Ludwiki i złączonego z nią seminarjum przez państwo.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Camphausen, wyzyskując argumenty Kónigsmarcka, oświadczył kategorycznie, że należy uważać Szkołę Ludwiki jako szkołę oddawna państwową, o czem świadczą przyznany jej tytuł "instytutu królewskiego", dotacje, pochodzące z funduszy państwowych i prawo dozoru i administracji, przysługujące państwu. Mimo tak kategorycznego zapewnienia, że obydwa zakłady będą na etacie państwowym, wykreśla Camphausen wspaniałomyślności państwa dość ciasne granice, dając wyraz

342) A. U. D. Uebernahme d. Luisenschule durch d. Staat.

Stenographische Berichte liber Verhandl. der durch d. allerhóchste Verordnung v. 1. Nov. 1872 einberaf. beiden Hausein des Landtages. Hans der Abgeordneten.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry