KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Bartba wynika, że chodzi mu w promemoria raczej o subwencję państwa, niż a pełne upaństwowienie Szkoły Ludwiki. Tak daleko nie idzie. Przeciwnie zapewnia, że subwencja rządowa nie trwałaby długo. Przykład innych miast pouczy, że zakłady urządzone z pewnym zbytkiem nie potrzebują później subwencji, przeciwnie dają nadwyżkę dochodów. Przy reformie zakładu można też podnieść czesne, które jest o wiele niższe niż w innych zakładach klasztornych i prywatnych. W dalszym toku memorjału powraca Barth do swego wniosku z r. 1861, w którym sprzeciwiał się utworzeniu osobnej komisji dla egzaminów nauczycielskich w Zakładzie Urszulanek. Naczelne Prezydjum odrzuciło ten wniosek, ponieważ Barth ganił w nim wszelką ustępliwość względem Polaków. Dzisiaj powołuje się na swe ostrzeżenia, a czyni to nie pod wpływem ostatnich debat sejmowych nad ministerjalnym projektem ustawy o inspektoracie szkolnym, lecz z przekonania, któremu dawał wyraz w r. 1850, gdy pisał o fanatyzmie Polaków, ich wadach i o niebezpiecznym wpływie Polek.. Z tych względów uprasza raz jeszcze w interesie państwa o podniesienie obu zakładów, W piśmie, do którego Barth dołącza swój memorjał i etat złączonych zakładów, podkreśla Barth raz jeszcze potrzeby szkoły, przyczem zaznacza, że Szkoła Ludwiki pokryje rozchody dochodami, gdy, jak należy przypuszczać, państwo przejmie pensjonowanie nauczycieli i gdy odpadną w etacie wkładki emerytalne, których nie zna żadne seminarjum. Wreszcie proponuje dyrektor dla obydwóch połączonych zakładów nazwę Królewskiej Fundacji Ludwiki (Kgl. Luisenstiftung), albo nazwę Królewskich Fundacyj Ludwiki w Poznaniu 33r ».

Ostatni termin daje dużo do myślenia i pozwala wniknąć lepiej w ukryte, mętne, a częściowo i naiwne tendencj e Bartha. W umyśle jego zarysowuje się myśl utrzymania Szkoły Ludwiki nadal jako fundacji i złączenia z nią organicznie Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek. Obydwa zakłady mają być zasilone subwencją i protekcją rządową w formie dokładki

S35) A. U. D. U ebernahme d. Luisenschule durch cI Staat.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry