KRONIKA MIASTA POZNANIAwał, jeśli etat jeszcze nie ustalony, sprawy Seminarjum przy Szkole Ludwiki i by seminarjum to przy ogólnych podwyżkach pensyj nie było pominięte. Dotychczasowe pensje śmiesznie małe, a fakt, że nauczyciele uczą jeszcze i pobierają pensję w Szkole Ludwiki, nie zmienia faktu, że są przeładowani pracą. Zarazem zestawia Barth etat Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek z etatem innych żeńskich seminarjów nauczycielskich i szkół w Droysigu, Monasterze, Padeb.irnie, Berlinie, Wrocławiu, Szczecinie i Elberfeldzie. W odpowiedzi na list Bartha Dóring donosi mu odwrotnie, że przedłożył petycję jego komisji budżetowej, pracującej nad ogólną naprawą pensyj. Etat ministerstwa będzie prawdopodobnie przedłożony przez sejm komisji budżetowej, ale jako wotum niezaufania 332). W Berlinie istotnie wzbierała burza sejmowa. W rządzie już w lipcu zaznaczyły się wyraźnie pierwsze zapowiedzi walki przeciw Kościołowi 33:i), niebawem minister oświaty Muhler ustąpił ministrowi Falckowi, który otwarcie poparł antyklerykalną politykę Bismarcka. Na ten to okres przypada odpowiedź ministerstwa na pismo naczelnego prezesa z dnia 20, IX. 1871 r. Argumenty hr. Kónigsmarcka znalazły posłuch w ministerstwie i dnia 14. XII, 1871 r. Prowincjonalne Kolegjum Szkolne i Rejencja powiadamiają Bartha, że ministerstwo spraw wyznaniowych, szkolnych i medycynalnych odstąpiło od zamiaru uzupełnienia zarządu Szkoły Ludwiki. W związku z tem upoważnia się dyrektora Bartha, by zestawił całkowity "status bonorum" Szkoły Ludwiki i złączonego z nią seminarjum i by przesłał pro,'ekt etatu wspólnego dla obu zakładów '**). Zlecenie to zaskoczyło Bartha. Łączenie etatu zakładu o charakterze fundacji z etatem instytucji krajowej zwiastowało blizkość przejęcia obu zakładów na etat państwowy w formie niepożądanej przez Bartha. Dyrektor Barth zestawia "status

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

332) A. U. D. U ebernahme d. Luisensch. durch d. Staat.

333) Dnia 8 lipca zniesiono wbrew oporowi cesarzowej Augusty i ówczesnego ministra Miihlera wydział katolicki w ministerstwie spraw wyzn. szkol, i medyc. 334) A. U. D. Uebernahme d. Luisensch. durch d. Staat 1871-74.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry