DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

której w formie odpowiedniej dokonać możnaby przewłaszczenia zakładu z wszystkie mi realnościami na rzecz państwa W tym celu prócz komisarza Rejencji, radcy Jakeia, i dyrektoa Bartha należy przypuścić do uchwał zarządu obecnego nadburmistrza miasta Poznania Kohleisa i 6 miejscowych obywateli, wyróżniających się wykształceniem i działalnością na terenie szkolnictwa. Rejencja prosi zarząd, by w tym celu odpowiednie poczyniła propozycje 327). Dnia 14. sierpnia 1871 r. odbył radca J akel z dyrektorem Barthem zebranie zarządu. Na posiedzeniu tern wyraził Barth swe wątpliwości co do racjonalności projektu rejencyjnego, jest przeciwny uzupełnianiu zarządu, niemniej po dyskusji z radcą Jakiem obydwaj skierowują uwagę na następujących kandydatów do zarządu: na radcę rejencyjnego Schicka, adwokata Mehringa, kupca Bergera, radcę WendIanda, radcę miejskiego Annusa, radcę sanitarnego dr. Goldmanna, agenta Meyera, radcę miejskiego Hebanowskiego, radcę handlowego Herrmanna, kupca Schmidta i prof. Szafarkiewicza. U dział żydów nie uważają obaj obradujący za wskazany, ale na wszelki wypadek wysuwają kandydatury dwóch radców Jaffe 328). O tem posiedzeniu referuje Barth Rejencji w dwa dni później imieniem zarządu. Pisze w liczbie mnogiej, by wyrazić, że propozycje te wychodzą nietylko od niego, wśród podanych kandydatów nie wymienia jednak kupca Schmidta, a zamiast nazwiska agenta Meyera podaje nazwisko Krugera. Prosi, by Rejencja wśród proponowanych dokonała wyboru, a ponieważ w Szkole Ludwiki jest obecnie 50% ewangeliczek, 25% katoliczek i 25% żydówek, przeto proponuje wybrać 8 członków zarządu, 4 ewangelików, 2 katolików i 2 żydów, albo 6 członków zarządu, 3 ewangelików, 2 katolików i 1 żyda. Równolegle z tem pismem, które ma charakter oficjalnego pisma zarządu, wysyła Barth odręcznie pismo, w którem wyraża Rejencji swe osobiste przekonanie. Powołuje się na fakt,

327) A. U. D. Uebernahme d. Luisensch. durch d. Staat 1871-74.

328) A. U. D. Conferenzprotokolle des V orstandes d. Kg!. Luisenschule 1852-72.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry