DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJkłopotanie. Dnia 8. maja 1871 r. wysyłają pismo do Rejencji, w którem przedstawiają stan rzeczy i proszą o instrukcje. W piśmie tern podnoszą, że ze względu na możliwe przejęcie Szkoły Ludwiki przez miasto należałoby zrezygnować z uzupełnienia zarządu, jednak przyznają, że w myśl statutu należałoby przyjąć do zarządu obecnego pierwszego burmistrza Kohleisa'. Niechaj Rejencja rozstrzygnie, co zrobić, czy zarząd , bez wszystkiego" ma uważać Kohleisa za członka zarządu, czy też ma odczekać, aż Rejencja go zamianuje 323). Rejencja sprawę tę pozostawiła nierozstrzygniętą, a tymczasem śledziła bieg pertraktacyj z miastem o przejęcie Szkoły Ludwiki. Magistrat wszelako nie podejmował tak poważnego kroku bez należytej rozwagi. Ponieważ zabrakło rzeczoznawców w osobach świeżo zmarłych obywateli i b. radnych miasta, dr. Suttingera i Bielefeida, przeto zapragnął zapoznać się z stosunkami fundacji, przeglądając statuty, regulamenty i instrukcje i dlatego zażądał od zarządu odpowiednich aktów. Rejencja upoważniła dyr. Bartha do sporządzenia kopij odnośnych aktów i dostarczenia ich magistratowi, ewentualnie odnośnej komisji, i to spiesznie, bo ministerstwo pragnie przyspieszyć sprawę szkoły. Barth dostarczył magistratowi w maJu 1871 r. aktów tyczących fundacji Szkoły Ludwiki, aktów tyczących darowizny klasztoru Benedyktynek i jego rozbudowy, wreszcie aktów generalnych z statutami Szkoły Ludwiki i Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek. Otrzymał też magistrat wygotowany w maju i czerwcu roku 1871 rysunek budynków stanowiących własność Szkoły Ludwiki i wykaz stanu majątko wego szkoły, jej rozchodów i dochodów 324 ). Stan majątkowy Szkoły Ludwiki przedstawiał się korzystnie, ale mniej korzystnie przedstawiała się perspektywa równoczesnego przejęcia Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek. Miasto byłoby przejęło patronat nad fundacją

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

323) A. U. I). Uebernahnie durch d. Staat 1871-74.

324) ib. A. ill. P. Poznań XVII. C. e. 5.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry