KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

nierozwiązalną kwadraturę koła, i mimowoli nasuwała się mInIsterstwu myśl przejęcia nie tylko patronatu Szkoły Ludwiki, ale całej Szkoły Ludwiki jako instytucji państwowej . Na tę drogę skierował ministerstwo naczelny prezes prowincji poznańskiej, hr. Kónigsmarck, pismem z dnia 1. VI. 1869. Gotowości swej dało ministerstwo wyraz w reskrypcie z dnia 27. czerwca 1870, wysuwając jednak możliwość innego rodzaju, tl j. przejęcie obu zakładów przez miasto 321 ). Istotnie pertraktował w tym czasie zarząd Szkoły Ludwiki z magistratem miasta Poznania w sprawie przejęcia zakładu przez miasto i zapewnienia tym sposobem wysłużonym nauczycielom zakładu spokojniejszego schyłku życia. Być może, że w szczęśliwszych warunkach byłby ostatni zespół zarządu doprowadził do skutku legalną przemianę starej fundacji. Poza Barthem i przedstawicielem Rejencji, radcą tajnym dr. Mehringem, zasiadali w zarządzie jeszcze dr. Suttinger, radca Bielefeld, znający początki fundacji, i nadburmistrz N aumann, doskonale orjentujący się w stosunkach zakładu. Mimo wieku i słabego zdrowia uczęszczali ostatni fundatorzy sumiennie na posiedzenia zarządu, odbywające się w odstępach mniejwięcej półrocznych. Niestety, gdy pertraktacje przeciągały się, zabrakło niebawem w zespole zarządu i dr. Suttingera i Bielefelda i N aumanna, a aa placu pozostali jedynie dyrektor Barth i radca konsystorski Mehring. Dr. Suttinger umarł latem r. 1870, radca Bielefeld wi )sną 1871 r. Równocześnie prawie w r. 1870 ustąpił Naumann z długo zajmowanego stanowiska nadburmistrza miasta Poznania, a na jego miejsce wybrano nadburmistrzem Kohleisa 322). Wobec tak zmienionej struktury zarządu odczuwali pozostali dwaj członkowie, t. j. Barth i radca Mehring, pewne za

321) A. U. U. U ebernahme d. Luisensch. durch d. Staat 1871-74.

A. K. Akta luźne tyczące Szkoły Ludwiki.

322) A. U. D. Jahresberichte d. Luisenschule 1837-76.

Sprawozdanie Bartna za lata 1871-71 Conferenz - Protocolle des Vorstandes d. Kg l. Luisenschule 1852-72.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry