DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJz której wynikało, że Seminarjum nauczycielskie żyło kosztem ubożejącej fundacji Szkoły Ludwike 19 ). W tych warunkach jakość pracy nauczycielskiej w obu zakładach dewaluowała się sama przez się, a wszelkie nawet i najrozpaczliwsze wysiłki dyrektora celem podniesienia poziomu naukowego zakładu były bezowocne. Ze zrozumiałych powodów zarząd S :koły Ludwiki niechętnie patrzał na pasożytniczą istytucję, wyrosłą na gruncie fundacji, a przyćmiewającą ją nimbem swej pozornej państwowości. W istocie państwowość Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek ograniczała się 320) do subwencyj czerpanych z Prowincjonalnego Funduszu Szkolnego i nad wyraz skąpych. Wpływy czesnego istniały dzięki stypendj-om udzielanym przez Se;'m stanów prowincjonalnych. Zakład miał temsamem raczej charakter instytucji krajowej niż państwowej. Nienaturalnemu stosunkowi obu zakładów nie mógł zarząd Szkoły Ludwiki przeciwdziałać, choć w interesie fundacji pragnął na gruncie Szkoły Ludwiki prowadzić gospodarkę oszczędnościową i stale zmierzał do tego, by z nadwyżek dochodów Szkoły Ludwiki stworzyć fundusz emerytalny dla nauczycieli Szkoły Ludwiki. Dyrektor Barth pragnął uzyskać inną drogą emeryturę dla nauczycieli Szkoły Ludwiki. W r. 1868 wystosował do ministerstwa oświaty petycję o przyznanie nauczycielom Szkoły Lud wiki emerytury, a argumentem w tym wypadku był fakt, że nauczyciele ci zaangażowani równocześnie pracą w instytucji rządowej, t. j. w Zakładzie naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek, mieli prawo do opieki państwowej. Wraz z przyznaniem emerytury przejęłoby ministerstwo moralny patronat obu zakładów. Ministerstwo zajęło wobec petycji Bartha stanowisko niezdecydowane. Stosunek obu zakładów przedstawiał istotnie

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

310) A. U. D. Uebernahme durch den Staat 1871-74.

Promemoria Bartha z d. 13. II. 1872.

32,,) Jak przy wielu ówczesnych szkołach średnich, - por. Jabczyński M. Dziesięć lat szkoły polskiej w poznańskim okręgu szkolnym. Poznań 1929. str. 17.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry