KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

czycielski, Prowincjonalne Kolegium Szkolne zezwoliło na zaangażowanie dwóch sił do konwersacji francuskiej i angielskiej, możliwie urodzonej Francuzki i Angielki lub specjalnego nauczyciela języka angielskiego 312). Prowincjonalne Kolegium Szkolne w zasadzie zgodziło się na te dezyderaty, trudniej było jednakże dezyderaty te zrealizować. Dopiero w grudniu 1865 r. znalazł Barth odpowiednią siłę do języka francuskiego. Była nią panna Louise Robert, posiadająca świadectwo komisji pedagogicznej z Chaux de Fonds. z pochodzenia Szwajcarka. Pracę w Zakładzie naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek rozpoczęła w roku 1866 ' . Równocześnie rektor Vanselow otrzymał większą ilość lekcyj języka angielskiego. Tymczasem panna Robert wytrwała na swem stanowisku zaledwie parę miesięcy, pobyt na obczyźnie przyprawił ją o nostalgję i w styczniu 1867 r. wróciła do kraju rodzinnego. Na miejsce panny Robert zaangażował dyrektor prowizorycznie Polkę, pannę Cecylję Kazubską. Miała ona lat 23, matka jej była Francuzką, a wykształcenie miała dobre, gdyż ukończyła szkołę pani Katarzyny Poplińskiej, co Barth z uznaniem podnosi, i była na posadach w najwykształceńszych domach polskich na prowincji, o czem Barth wspomina z uznaniem. Mimo to niebardzo dawała sobie radę na nowem stanowisku, gdyż dystans wieku między nią a uczenicami Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek był zbyt nikły. Dotrwała do czerwca 1868 r.

Mimo zawodów nie dawał dyrektor Barth za wygraną. Podczas wakacyj spędzonych w Dreźnie i w Vevey starał się znowu o Francuzkę, wreszcie ogłosił anonsy w gazetach zagranicznych, ale szukał napróżno, bo pensja, którą mógł ofiarować, była zi słaba, a wymagania kandydatek wielkie. Tymczasem, w braku nauczycielki Francuzki, uczyła prowizorycznie konwersacji była uczennica zakładu. Wreszcie w grudniu r. 1869 udało się dyrektorowi pozyskać prowizoryczną siłę do konwersacji francuskiej w osobie panny Henriettę Schultz z Paryża. Obdarzył ją

S12) A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 12.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry