KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

P. Urszulanek 348 uczenie, w r. 1869 liczył 379 uczenie, później cyfry opadają powyżej i poniżej 300, gdy równocześnie cyfra uczenie Szkoły Ludwiki zwolna podnosi się do 200 (1873 r.) 308). Szkoła panien w klasztorze Urszulanek zorganizowana była podobnie jak Szkoła Ludwiki, miała 3 klasy po 2 oddziały; razem 6 oddziałów, szkółka elementarna miała również 3 klasy, z tych niższa i średnia po 2 oddziały 30i)}. Dzieci przychodziły do szkoły mając lat 6, odchodziły mając lat 16 do 17.

Program nauk w szkole panien nie odbiegał wiele od programu Szkoły Ludwiki, uderza jedynie większa liczba godzin nauki, w dwóch najwyższych klasach 34 godziny tygodniowo, w najniższej klasie 30 do 32. Na język polski w klasach II i III przeznaczono 5 lekcyj (w Szkole Ludwiki 4 godz.), natomiast zadziwia fakt, że klasa I, najwyższa, ma ich mniej (3 godz.) w porównaniu z 4 wzgl. 5 lekcjami w Szkole Ludwiki. N auka języka francuskiego była uprzywilejowana 6 lekcjami w I i II klasie, a 5 lekcjami w klasie III. Religja miała silną nadwyżkę w klasach niższych. Język angielski podobnie jak w Szkole Ludwiki miał 2 godz. tygodniowo w klasach I i II, język niemiecki w wszystkich klasach 5 godzin tygodniowo. Stosunkowo dużo uwagi poświęcono w klasie I historji powszechnej. Wprawdzie w zakres jej wchodziła także geografja, później obie nauki wraz z przyrodą objęto terminem realij, ale bądź co bądź liczba godzin 6 względnie 7 poświęcona na te nauki, z których prawdopodobnie 3 do 4 godzin przypadały historji, była dość poważna. Mniej korzystnie w porównaniu z Szkołą Ludwiki przedstawiają się realja w klasach niższych, jak również i rachunki, brak również nauki gimnastyki i śpiewu, choć przypuszczać można, że muzyka i śpiew wchodziły w zakres zajęć nadobowiązkowych, natomiast bardzo dużą liczbę godzin nawet w klasach

308) Konopka: Geschichte d. Kgl. Luisensch. str. 30. Privatschulwesen... str. 66. A. U. D. J ahresbericht d. Luisensch. 1837-76.

A. m. P. Poznań XVII. C f 19.

809) Od r. 1870 wszystkie 3 klasy szkółki elem. mają po 2 00dzia ły.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry