KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Z chwilą ukazania się prospektów Szkoły Urszulanek dyrektor Barth, nie chcąc pozostać w tyle, niezwłocznie zaprowadził w Szkole Ludwiki język angielski, pozatem usiłował podnieść poziom nauki i w innych przedmiotach 2U!I). Równocześnie coraz baczniej śledził rozwój szkoły - rywalki. Miał w osobie przełożonej szkoły P. P. Urszulanek rywalkę dzielną, inteligentną, o niespożytej energji i inicjatywie. Marja Bernarda Morawska, córka Józefa Morawskiego, urodzona w Luboniu pod Lesznem dnia 11. XII. 1830 r., otrzymała godność przełożonej P. P. U rszulanek w Poznaniu mając zaledwie lat 27. Wyjednano dla niej specjalną dyspensę, gdyż reguła warunkowała dla przełożonej wiek lat 40. Ale właśnie ta młodość była dla Marji Bernardy Morawskiej i dla jej towarzyszek najlepszym atutem w organizacji zakładu. Marja Bernarda Morawska składała egzamin nauczycielski w Wrocławiu w r. 1850, a towarzyszki, które sobie dobrała, Matylda Pełczyńska 30o ) i Sabina Heintze 3 "1), były jeszcze młodsze i miały świeże dyplomy wrocławskie, pierwsza z r. 1853, druga z r. 1857 302). Sabina Heintze była pozatem byłą absolwentką Szkoły Ludwiki, znała więc doskonale organizację tego typu szkoły żeńskiej i mogła niejedną służyć wskazówką 303). Radą i pomocą służył też Marji Bernardzie Morawskiej brat jej, Tadeusz Dzierżykraj Morawski z Lubonia, finansowej pomocy nie poskąpili O. O. Filipini z Gostynia, a moralną opiekę roztaczało duchowieństwo z X. arcybiskupem Przyłuskim na czele i kuratorem X. regensem Wojciechowskim. Szkoła U rszulanek mieściła się w pobliżu Szkoły Ludwiki przy ulicy Szewskiej, a miała pierwotnie znaleść się jeszcze bliżej w byłem kolegjum jezuickiem *0*),

209) A. U. D. Jahresber. d. Luisenschule 1837-76.

SOI» Córka urzędnika Piotra Pełczyńskiego, ur. 14. III. w Zegrowie pod Śmiglem. 3C1) Córka burmistrza Ignacego H., ur. w Krzywiniu pod Kościanem w r. 1836. 302) A. A. Akta arcyb. G. 220.

3C3) A. U. D. Album der Luisenschule.

so) Dziś Szkoła Zdobnicza.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry