DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Zakład Sercanek był głównie internatem, a uczęszczały doń córki arystokratycznych rodzin polskich; w zakładzie przeważał duch konserwatywny, nieco kosmopolityczny, przeważał też język francuski 89B ) . Na demokratycznych i narodowych podstawach opierała się natomiast szkoła P. P. Urszulanek, tworząc internat dla młodzieży żeńskiej z rodzin średnio zamożnych szlacheckich, I eksternat, zasilany przez panienki z zamożniejszych rodzin miejskich. Trzecim typem szkoły w zakładzie Urszulanek była wreszcie szkółka elementarna dla ubogiej dziatw y miasta 2S)6). Tego rodzaju organizacja szkolna tworzyła z natury rzeczy poważną konkurencję dla Szkoły Ludwiki, to też dyrektor Barth rzetelnie był zatroskany. Mimo ulg zapewnionych ostatnio językowi polskiemu w Szkole Ludwiki, - liczba godzin Języka polskiego wzrosła w klasie I do pięciu, z tych lekcja literatury przeznaczona była tylko dla Polek dalej posuniętych w nauce polskiego, - mimo próby klas paralelek polskich, ubywały w Szkole Ludwiki uczenice Polki, przenosząc się do szkoły Urszulanek. Z 90 uczenie katoliczek, przeważnie Polek, które liczyła Szkoła Ludwiki w r. 1856, pozostało w zakładzie w r. 1861 tylko 37 2!I7). Poważną konkurencję stanowił również program nauk P. P.

Urszulanek. Już w r. 1857, a więc zanim zakład otwarto, wydały Urszulanki prospekt nauk, zapowiadając, obok języka ojczystego, język niemiecki, francuski i angielski 20s ). Szkoła Ludwiki dotąd języka angielskiego nie posiadała.

Istniał coprawda nieobowiązkowy język angielski w programie Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek, ale w rzeczywistości nie miał wyraźnego celu, ponieważ nia był objęty programem Szkoły Ludwiki.

:9_» Mott y: ib.

290) A. m. P. Poznań XVII. C f 19. Akta betr. d. Anstalt der U rsulinerinnen.

297) A. U. D. Jahresber. d. Luisenschule 1837-76.

298) A. A. Akta arcyb. G. 220.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry