KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Stosunkowo większy napływ Polek w r. 1854 tłumaczy się tem, że w tym roku przestała istnieć w Poznaniu wyższa szkoła żeńska pani Osińskiej, Wprawdzie część jej uczenie przeszła do szkoły panny Zagrodzkiej i do świeżo w r. 1853 założonej szkoły panny Karczewskiej, jednak zrozumiałam jest, że pewien procent zasilił Szkołę Ludwiki. W tym roku otwarto też ponownie szkółkę ćwiczeń z 10 dziećmi, a w 2-ch latach cyfra uczenie wzrosła do 75 2S8). Wzrosła również liczba ssminarzystek, tak, że w r. 1858, mając 37 uczenie, dyrekcja podzieliła kurs na dwie oddzielne klasy. Wskrzeszono również alumnat, aczkolwiek na innej podstawie. Kierowniczką alumnatu została żona dyrektora Bartha, a X. sejm stanów prowincjonalnych ofiarował 2550 tal. celem powołania alumnatu na nowo do życia. Zawarunkowano, że alumnat przeznaczony jest dla 3-ch seminarzystek wyznania ewangelickiego i 2-ch seminarzystek wyznania katolickiego. W ciągu lat następnych ponawiały stany prowincjonalne zapomogi roczne i stypendja 289 ). Liczba. Polek kończących Zakład naukowy dla wychowawczyń i nauczycielek była w ciągu tych lat stosunkowo znaczna 21)0), Spotykamy wśród nich nazwiska, które w latach późniejszych chlubnie zapisały się w historji szkolnictwa, między niemi pannę Anastazję Warnka, późniejszą założycielkę i kierowniczkę wyższej szkoły żeńskiej w Poznaniu, i jej siostrę Hel enę 291).

Napływ Polek do Szkoły Ludwiki i do Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek słabnie wszelako, gdy na arenie szkolnictwa żeńskiego w Poznaniu zjawia się groźna konkurencja w zakładzie szkolnym P. P. Urszulanek. Dzieje

288) A. U. D. Seminarschule 1854-56.

289) Konopka: Gesch. d. Kg!. Luisenstiftung str. 51-52.

290) A. U. D Album des Seminars 1840-64; 1865-95. Lehrerinnenpriifungen 1843-63. 291) Egzamin składały również w tym okresie: Matylda Osińska, córka znanej kierowniczki pensji, Walerja Marchwińska, Anna Mizerska, Helena Ponińska, Joanna Kardolińska, dwie córki prof Wolińskiego, Anna i Bronisława, Jadwiga Kapuścińska i wiele innych, (ib.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry