KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Ludwiki, a zarazem zasłużony obywatel miasta Poznania, w którego Radzie zasiadał długie lata, będąc przez czas pewien przewodniczącym po Sypniewskim. Brał też wraz z dziećmi swemi żywy udział w sprawach publicznych i narodowych, podczas powstania roku 1831 i 1848 .-82), a Kościołowi zasłużył się jako prowizor kolegiaty f.arnej. To też nie obojętne były mu zmiany narodowe i wyznaniowe, dokonujące się zwolna w Szkole Ludwiki, której tradycji bronił do ostatka.

Mniejwięcej w tym samym czasie zmarli również współtowarzysze Kolanowskiego w zarządzie Szkoły Ludwiki, a częściowo i w radzie miejskiej, Stanisław Sypniewski, Wincenty Rosę, Jahn i Herold, a ostatnimi niedobitkami starego zarządu pozostali stary radca Bielefeld, dr. Suttinger i nadburmistrz Naumann. Umarła również około r. 1853 pierwsza ochmistrzyni i nauczycielka Szkoły Ludwiki pani Julja Helling. Pracowała w szkole do r, 1851 283). Wraz z jej ubytkiem zgasła w zakładzie ostatnia nić tradycji, wiążąca go z dawno minioną epoką. J ak w kalejdoskopie zmnieniały się również postacie uczących w obu zakładach i w latach 1848 do 1860 przesunął się przez były pałac Górków długi szereg uczących. Ustępowali starzy nauczyciele, przybywali nowi: radca konsystorski Goebel, z księży - dziekam ks. Karol Zeyland 284 ), ks. dr. Wincenty Cichowski 285 ), w r. 1858 ks. Kantorski, w r. 1860 ks. Bilewicz, nauuczyciele języka francuskiego Dubier, później prof, Favre, nau

282) Jeden z synów zginął w powstaniu listopadowem, drugi umarł na emigracji. Córka Aniela przy boku Emilji Sczanieckiej działała w powstaniu 1848 r. Karwowski: 1. c. I. 386, 547. Zaleski Zyg. Stanisław Kolanowski. Kron. m. Pozn. 1927. nr. 1.

283) A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 28.

A. U. D. Personalchronik d. Lehrer u. Lehrerinnen d. Luisenschule 1838-61. 284) Mansjonarz Kościoła paraf. św. M. Magdaleny.

Mott y 1. c. V. 90., 285) Prebendarz kościoła O. O. Dominikanów w Poznaniu, ur.

w Raszkowie pod Krotoszynem w r. 1820, studjował w uniw. w Wrocławiu i Monachjurn, tam dyplomowany.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry