KRONIKA A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ROCZNIK VIII N U M E R 3.

Dr. W i s ł a w a K n a p o w s k a .

DZIEJE FUNDACJI KS, LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ W POZNANIU.

R o z d z i a ł IV.

LATA ZMIENNE 1848-1870.

1. Reakcja i konstytucjonalizm.

Mimo porażki, jaką poniosła rewolucja 1848 r" i mimo reakcji, która znaczy się od czerwca, a, przedewszystkiem od grudnia 1848 r. w życiu politycznem Prus, pozostały jednak echa myśli liberalnej z ery rewolucyjnej, które przetrwały burzę rewolucyjną i prądy przeciwne, a które znaczą swe ślady i w reorganizacji Szkoły Ludwiki. Spuścizną rewolucji 1848 r\ było przedewszystkiem prawo o emancypacji żydów. Na mocy rozporządzenia Rejencji z dnia 23. V. 1848 r. i rozporządzenia ministerstwa z dnia 27. VI. 1848 roku przyjęła Szkoła Ludwiki od lipca r. 1848 wszystkie zgłoszenia żydówek, wypełniając tern luki w zakładzie. W czasis powstania poznańskiego wszystkie uczenice Polki opuściły bowiem zakład, przenosząc się do wyższej szkoły żeńskiej pani Osińskiej, bądź dol innych zakładów, między niemi do pensji pani Herwig-Poplińskiej. W r. 1850 napłynęły też Polki do nowo utworzonej wyższej szkoły żeńskiej panny Bronisławy Zagrodzkiej, absolwentki Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek przy Szkole Ludwikiz,z).

272) Pensja p. Osińskiej istniała przez szereg lat w Wschowie, w wrześniu r. 1848 otrzymała koncesję na siedzibę w Poznaniu. Liczba uczenie w latach 1848--49 wynosiła 90, w r. 1850 dosięgła 100, w r. 1851 zmalała (67 ucz.), w r. 1854 szkoła przestała istnieć. Wyższa szkoła i. Jhonisławy Zagrodzkiej liczyła początkowo niewie13 uesenic (2i do 26), później wzrosła do 30, przestała istnieć w r. 1861. A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 41. 55.

Konopka: Das Privatschulwesen d. Stadt Posen.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry