Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

CZASOPISMA.

" S a m o r z ą d M i e j s k i". Organ Związku Miast Polskich. Redaktor Marceli Porowski. R.

1930. Tom X. Zeszyty nr. 4-8.

Nr. 4 zawiera m. i. Z. M. "Czas już znieść zatwierdzanie budżetów komunalnych i czas pomyśleć o poprawie finansów samorządu", Stan. Malessa "Rozwiązanie zagadnienia mieszkaniowego przez gminę m. Chojnic", Franciszka Piltza "Komunalna organizacja kred y towa" Z e , " Związku Miast Polskich". Nr. 5 Jana Strzeleckiego "Zmiana statutu Związku Miast", Z. M. "Nie zapominajmy o samorządzie", Franciszka Piltza c. d. "Komunalna organizacja kredytowa", Stefana Pachnorskiego "Zadania miast w świetle ustawy budowlanej", "Ze Związku Miast Polskich". Nr. 6. Z. M. "W jedności siła", Stanisława Podwińskiego "Zaopatrzenie emerytalne pracowników i członków zarządów Związków Komunalnych b. zaboru rosyjskiego", Franciszka Piltza c. d. "Komunalna organizacja kredytowa", "Ze Związku Miast Polskich". Nr. 7. Rudolfa Sikorskiego "Zmiana statutu Związku Miast", Jana Strzeleckiego "Zasadnicze punkty przyszłej ustawy o popieraniu budowy tanich mieszkań" , Stan. Malessa "Koncesja Harrimana wobec elektrowni samorządowych", "Gospodarka miast w świetle liczb , Warszawa" Ze , " Związku Miast Polskich". Nr. 8.

"Przed Zjazdem Miast", Dr. Jana Rozwadowskiego "Zasady

układania budżetów w przedsiębiorstwach komunalnych", Franciszka Piltza c. d. "Komunalna organizacja kredytowa", "Gospodarka miast w świetle liczb, Łódź", "Ze Związku Miast Polskich" .

"Wiadomości Samorząd 0w e". Dwutygodnik. Organ samorządów powiatowych i miejskich Ziem Zachodnich. 1930. R. IV. Nr. 6-9. Nr. 6 zawiera m. i. Dr. Rolesława Żmigroda, Insp. Lek. Wojew. Pozn. "Samorządy a ustawa szpitalna" . Nr. 7. adw. Śpikowskiego z Rydgoszczy "Czy odpowiedzialność gminy za szkody, wyrządzone w czasie rozruchów, obecnie jest uzasadniona?". Nr. 8. "Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki w Poznaniu", W. Gaertnera "Opłata na rzecz miast od poświadczeń i czynności urzędowych w sprawach przemysłowych i handlowych". Nr. 9. M. W. K. T. od 6 lipca do 10 sierpnia 1930 w Poznaniu" O , " obronę samorządu miejskiego"., " Kro n i k a War s z a w y". W arszawa 1930. R. VI. Nr. 1. Nr. 1 zawiera między innemi: Inż. Rronisław Tyszka "O elektrycznem oświetleniu ulic, placów i ogrodów w Warszawie", F. P. "Gospodarka miejska według Sprawozdania Zarządu m. Warszawy", J. H. "Ruch naturalny ludności Warszawy w 1929 r.", E. R. "Ceny detaliczne w Warszawie w 1929 r.". "Deutsche Wissenschaftl i c h e Z e i t s c h r i f t fu r P o l e n". Poznań 1930. Redaktor Dr. Alfred Lattermann, nakła

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry