KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

nIewIcz, dyrektor drukarni i 253) Bronisław Waldemar Schoenbo rn.

KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ.

29. marca 1930 r. Zgon śp. Antoniego Bederskiego, wybitnie zasłużonego bibljotekarza i dyrektora Bibljoteki Raczyńskich, żegnanego z głębokim smutkiem przez Kuratorjum Bibljoteki, czynniki miejskie, bibljotekarzy i szersze społeczeństwo. Ubył Poznani owi wysoce poważany pracownik kulturalny. R. I, p. 27. kwietnia do 4. maja 1930. Międzynarodowe Targi w PoznanIU. 30. kwietnia 1930. Przejęcie bibljoteki śp. Jana Kasprowicza przez miasto Poznań w Zakopanem. Transport odebrany w Poznaniu dnia 9. maja 1930 r. 5. maja 1930. Zgon śp. ks. prałata Wacława Mayera, proboszcza parafji św. Marcińskiej, zasłużonego dla Poznania kapłana, współpracownika "Kroniki". R. i. p. 18. maja 1930. 50- lecie Towarzystwa Czytelni Ludowych w PoznanIU. 26. maja 1930, Wizyta radnych miasta Paryża w Poznaniu, z prezesem hr. dAndigne na czele. 31. maja 1930. Wprowadzenie relikwij błog, Jana Boisko z dworca kolejowego do kościoła farnego. Wystawa komunikacyjna I turystyczna przygotowywała się w dalszym ciągu korzystnie. - Muzeum Miejskie otrzymało 10 obrazów prof. Wyczółkowskiego, przedstawiających zabytki poznańskie, oraz biust Jana Kasprowicza. - Dnia 16. marca 1930 wręczył konsul czeskosłswacki p, Matousek p. prezydentowi Ratajskiemu dyplom złotego medalu izby handlowej w Pradze. - Dnia l. maja 1930 odbyła się w Ratuszu konferencja w sprawie zieleni Poznania, zwołana przez Tow. Miłośników Miasta Poznania. - Pirezesem izby handlowo-przemysłowej w Poznaniu wybrany został p. Seweryn Samuiski, prezesem izby rzemieślniczej p. Władysław Stopa. - Uruchomiono schronisko dla bezdomnych

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry