ZIELEŃ W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

się opinja publiczna Poznania, gdyż jest to pod względem krajobrazowym, przyrodniczym i turystycznym, naj cenniejszy teren Wielkopolski. Niestety, wartość turystyczna tego terenu została poważnie zmniejszona przez fatalne ulokowanie sanatorjum gruźliczego Okr, Związku Kas Chorych w "Staszycówce", dawnym hotelu turystycznym, tuż przy dworcu kolei wycieczkowej, u samego wejścia do lasu. 2. Urozmaicone lasy Góry Dziewiczej, jednego z najwyższych wzniesień w okolicy miasta, dawniej odwiedzane miejsce wycieczkowe, od czasu wojny światowej zamknięte przez zarząd wojskowy; 3. Lasy i zarośla nad J e z i o r e m P s a r s k i e m (koło Strzeszynka), ciekawe pod względem krajobrazowym i przyrodniczym, mogące stać się pierwszorzędnem miejscem wycieczkowem, o ile w myśl projektu p, Nacz. Chybińskiego połączone zostaną promenadą w dolinie Bogdanki z Laskiem Golęcińskim i Parkiem Sołackim. Wartość terenu tego podnosi Jeszcze sąsiedztwo Jeziora Kiekrzskiego, idealnego miejsca dla kąpieli i sportów wodnych. 4. Teren lasów i jezior koło P r o m n a (w stronę Pobiedzisk), który po Ludwikowie (zablokowanem częściowo przez suchotników), przedewszystkiem zasługuje na zabezpieczenie jako Park Natury. Oprócz wymienionych powyżej najcenniejszych terenów, leżących przy czterech głównych, wychodzących z Poznania, arterjach komunikacyjnych, zasługuje jeszcze na ochronę i opiekę przyroda szeregu innych miejscowości, znanych również jako miejsca wycieczkowe, nieraz daleko poza obrębem Poznania. Są to przedewszystkiem: dąbrowa I dęby olbrzymy w Rogalinie, starodrzew "Zwierzyniec" nad Jeziorem Kórnickiem, Ostrów Lednicki, Lasy Kobylepolskie, lasy przy Kobylnicy, lasy bukowe pod Słomowem, lasy nad jeziorami przy l i nj i k o l e j o w e j d o S t ę s z e w a . Z żądaniem ochrony zieleni w Poznaniu i okolicy łączą się wnioski następujące: Konferencja zwraca się do odpowiednich czynników miejskich z prośbą o r o z t o c z e n i e j e s z c z e i n t e n s y w -

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry