ZIELEŃ W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Przewagę terenów zalesionych i łąk do zabaw motywuje się nietylko względami zdrowotnemi. Koszta założenia i utrzymania odgrywają tu wielką rolę. Nie ulega przecież wątpliwości, że założenie i utrzymanie ogrodu ozdobnego z różnemi objektami architektonicznemi oraz ze wspaniałemi kwietnikami jest o wiele kosztowniejsze niż założenie i utrzymanie parku leśnego na tej samej powierzchni. Dokonane w roku 1901 zestawienie kosztów utrzymania terenów zazielenionych w miastach Stanów Zjednoczonych i Niemiec wykazały, że przeciętne koszta utrzymania tych terenów w Stanach Zjednoczonych byty przeszło 50 proc. mniejsze niż w Niemczech, pomimo znacznych kosztów robocizny w Stanach. Znaczna ta różnica polegała głównie na wielkości obszarów oraz na większym stosunku terenów zalesionych i sportowych do ogrodów ozdobnych. Dla 237.000 mieszkańców Poznania, według norm teoretycznych, należałoby przeznaczyć: lasów i parków leśnych 308 ha, placów do zabaw 57 ha, placów sportowych 38 ha, parków i ogrodów spacerowych 47 ha, promenad i skwerów ozd. 12 ha - razem 462 ha miejskich publicznych terenów zazielenionych. Poznań obecnie posiada: lasów i parków leśnych 89 ha, placów do zabaw i sportowych 17 ha, parków i ogrodów spacerowych 34 ma, promenad i skwerów ozd. 10 ha - razem 150 ha, zatem na jednego mieszkańca wypada 6% m. kw. Przy porównaniu obecnego stanu z normami teoretycznemi okazują się następujące braki; lasów i parków leśnych 219 ha, placów do zabaw i sportowych 78 ha, parków i ogrodów spacerowych 13 ha, promenad i skwerów ozdobnych 2 ha - razem 312 ha.

Przyrost ludności w Poznaniu w latach od 1919 do 1927 wynosił przeciętnie 9000 mieszkańców rocznie. Przewidując taki sam przyrost w latach przyszłych, należałoby miejskie tereny zazielenione corocznie zwiększać o 17 1 /: ha. W roku 1940 tereny te powinny zajmować powierzchnię o 175 ha większą, a braki w tym roku zwiększą się: lasów i parków leśnych na 336 ha. placów do zabaw i sportowych na 114 ha, parków i ogrodów spacerowych na 31 ha, promenad i skwe

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry