KRONIKA MIASTA POZNANIAwypoczynek i wolne ćwiczenia fizyczne w możliwie dobrych warunkach zdrowotnych. Dlatego też zakłada się na zachodzie przedewszystkiem parki ludowe oraz liczne place do zabaw, sportowe dla dzieci i starszych, a strona dekoracji miast roślinnością schodzi na drugi plan. Poprzednio wymienione cele osiąga SIę przez: l. wykorzystanie okolicznych lasów względnie zakładanie nowych zalesień, lub parków leśnych, gdzie mieszkańcy mogą swobodnie korzystać z wywczasów, 2. umożliwienie wykonywania ćwiczeń fizycznych, przez budowę łąk i placów do zabaw oraz sportu wolnego, w znaczeniu wychowania fizycznego, 3. rozmieszczenie w poszczególnych częściach dzielnic mIasta jaknajwiększej ilości małych ogródków dla niemowląt i starszych dzieci, 4. utworzenie parków i ogrodów spacerowych, które mają służyć głównie jako miejsce do wypoczynku i mniejszych spacerów, 5. przeprowadzenie promenad i ulic zadrzewionych, które łączyłyby śródmieście i parki z odległemi terenami sportowemi I zalesionemi.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Każda dzielnica miasta powinna posiadać na swym obszarze lub w bliskości odpowiednie tereny, o powierzchni odpowiadającej zaludnieniu danej dzielnicy. Wielkość publicznych terenów zazielenionych i zadrzewionych w miastach zachodnich przewiduje się według pewnych norm. Powstały one na podstawie przeciętnych danych: ile terenu potrzebuje mieszkaniec miasta do ćwiczeń fizycznych, spaceru lub wypoczynku. Jako normę przyjęto (według inż. Wagnera), że na jednego mieszkańca powinno przypadać m i n i m a l n i e 19.5 m. kw. publicznych terenów zazielenionych i zadrzewionych, z których to przeznacza się: na lasy i parki leśne 13 m. kw., na place do zabaw 2,4 m. kw., na place sportowe 1,6 m. kw., na parki i ogrody spacerowe 2 m. kw., na promenady i skwery ozdobne 0,5 m. kw.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry