ZIELEŃ W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

W trakcie dyskusji wpłynęły wnioski i to od: l. Polskiego Tow. Krajoznawczego (Touring-Klub) o: a) przeniesienie Ogrodu Zoologicznego, nieodpowiadającego już wymaganiom obecnym ani też względom zdrowotnym, na Winiary i urządzenie w jego miejscu parku nym, na Winiary i urządzenie w jego miejscu parku pub) zadrzewienie placu przy ul Kościelnej na J eżycach i urządzenie go w charakterze plant, c) wniesienie propozycji do Dyrekcji P. K. P. w Poznaniu dot. zaprowadzenia pociągów wycieczkowych do Pobiedzisk (Promno-Kobylnica), Kiekrza (Kiekrz-Strzeszynek), Owińsk (Owińska-Czerwonak) i do Dębiny oraz urządzenie tamże przystanku kolejowego. 2. Konferencja zwraca się do władz wojskowych o roztoczenie pieczołowitej opieki nad zadrzewieniem Cytadeli, które w ostatnich latach wielce ucierpiało, Z ważniejszych momentów dyskusji nadmienić należy propozycje: U rządzenia cyklu wykładów dla szerokiej publiczności celem wciągnięcia jej do akcji ochrony przyrody i późniejszego utworzenia osobnego towarzystwa. - Wciągnięcia do tej akcji także młodzieży szkolnej. - Propagowania ochrony przyrody, nietylko w miejscowej, lecz także zamiejscowej prasie. - U rządzenia święta sadzenia drzew.

Rezolucje (patrz wnioski ogólne) we wszystkich punktach przyjęła konferencja jednogłośnie, poczem przewodniczący konferencji, p. dyr. Zygmunt Zaleski, w serdecznych słowach podziękował zebranym za szczere zainteresowanie się konferencją i zamknął ją o godz. 20.10.

E. Strauss,

B). NORMY ZIELENI W MIASTACH ZACHODNICH.

W ostatnich dziesiątkach lat daje się wyraźnie zauważyć dążenie w miastach zachodnich do stworzenia jaknajwiększych przestrzeni zazielenionych i zadrzewionych. W pierwszym rzędzie mają one zapewnić jaknajszerszym warstwom mieszkańców

6*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry