KRONIKA MIASTA POZNANIAzagajników, ochronę naturalnych zarośli, rozwieszanie sztucznych dziupli, wmurowywanie dziupli kamiennych w powstające gmachy publiczne, zakaz tępienia szczurów fosforem (trucia), czego ofiarą pada masami ptactwo. b) Konferencja zwraca się do odpowiednich czynników miejskich z apelem o rozważenie środków celem zwalczania plagi dymu z kominów fabrycznych w Poznaniu. c) Konferencja zwraca się do właściwych czynników o najszybsze zalesienie nagich wydm w okolicy Poznania (za Golęcinem, za Główną), które ogołocone z lasów przedstawiają widok odrażający i z których wiatry wywiewają tumany pyłu na miasto. Wnioski ogólne: a) Konferencja zwraca się z gorącym apelem do Magistratu i Rady Miejskiej st. m. Poznania, aby wszelkiemi stojącemi im do dyspozycji środkami zechcieli poprzeć powyższe dezyderaty, b) Dyrekcji Lasów Państwowych, aby będące w jej administracji fragmenty lasów pierwotnych zechciało zachować dla nauki i społeczeństwa. c) Pana Wojewody Poznańskiego, aby wskazane przez p. prof. Wodziczkę tereny zechciał poddać ochronie krajobrazowej (w myśl Rozp. Prez. Rzplitej o prawie budowlanem). d) Rządu i Posłów, by spowodowali wreszcie wydanie przygotowanej ustawy o ochronie przyrody (wzgl. noweli 34 obowiązującej ustawy o policji leśnej), jak również ustawy o ochronie zadrzewień w okolicy miast w interesie zdrowia ludności, jakiej domagał się III. ogólno-polski Zjazd Przeciwgruźliczy w Poznaniu. N ad wygłoszonemi przemówieniami i odczytanemi wnioskami rozwinęła się bardzo żywa dyskusja, w której brali udział pp. Dr. Marja Grossmannówna, dyr. Jan Kilarski, prof. Dr. E. Niezabitowski, prof. Bogusław Kałusza, radca Adamek, naczelnik K. Węgiel, dyr. Puchet i inni.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry