ZIELEŃ W POZNANIUwiejskiej na park publiczny, tak jak to Niemcy zamierzali uczynić już w roku) 1905. - akt. Mag.: I. 65 str. 114 f. f. Połączenie parku na Cytadeli z parkiem w Solaczu przez łąki nad Wierzbakiem. Wezwać władze wojskowe do starannej pieczy nad parkiem na Cytadeli. 3. Polskiego Przyrodniczego Towarzystwa Pedagogicznego.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Poprzeć wnioski następujące: Oddział Poznański P. P. T. P. uprzejmie zwraca się do Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, a) ażeby w porozumieniu z czynnikami miejskiemi ustanowiło ,.Dzień drzewa" wzgl. "Tydzień drzewa", powołując w tym czasie młodzież szkolną wszystkich typów szkół do własnoręcznego sadzenia drzew i krzewów w miejscach wskazanych przez władze miejskie, np. w projektowanej alei okrężnej, promenadach, parkach pod opieką instruowanych nauczycieli i fachowców miejskich, b) ażeby w porozumieniu z temiż czynnikami uprawniły każdego z młodzieży do umieszczenia na stałe na drzewie przez siebie posadzonem tabliczki ze swojem imieniem i nazwiskiem oraz datą zasadzenia (drzewko mogłoby być nabyte od miasta za pieniądze sadzącego), c) ażeby spowodowało u władz miejskich, by w liczbie projektowanych parków dzielnicowych przynajmniej jeden przeznaczyło na szkolny park zabaw i gier ruchomych o odpowiednio dużej powierzchni zielonej, gdzie drzewa byłyby także własnoręcznie sadzone przez młodzież i zaopatrzone jej imiennemi tabliczkami, d) ażeby zechciało poprzeć dążenia Towarzystwa do wciągnięcia w tę akcję szerszego ogółu społeczeństwa drogą zawiązania odpowiedniej instytucji, np . "Ligi Przyjaciół Drzew", której zadaniem byłaby opieka nad dziełem młodzieży i jego utrwalenia. 4. Komitetu Ochrony Przyrody w Poznaniu.

a) Konferencja zwraca się do odpowiednich czynników miejskich z prośbą o roztoczenie jeszcze intensywniejszej opieki nad ptactwem w Poznaniu przez sadzenie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry