KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

DZIAŁ BIEŻĄCY.

ZIELEŃ W POZNANIU.

A. Z Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

Dnia l maJa 1930 r. odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej konferencja w sprawie zieleni Poznania, zwołana przez Tow. Miłośników Miasta Poznania.

Na konferencję zebrało się zaproszonych członków i gości 59. Konferencję zaszczycił swoją obecnością p. prezydent miasta C. Ratajski. O godzinie 18,15 zagaił konferencję p. dyr. Zygmunt Zaleski, sekretarz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, powitaniem obecnych członków i gości, poczem odczytał następUJący program:

Program: I. Przemówienia: l. P. prof. Dr. P. Gantkowski: Zieleń miasta a zdrowie mieszkańców. 2. P. dyr. W. Zembal: Normy zieleni w miastach zachodu.

3. P. radca inż. S. Cybichowski; Zieleń w Poznaniu.

4. P. prof. Dr. A. Wodziczko: Zieleń w okolicy Poznania.

II. Dyskusja.

III. Uchwalenie rezolucyj.

Program przyjęli zebrani jednogłośnie.

P. prof. Gantkowski w przemówieniu na temat "Zieleń miasta a zdrowie mieszkańców", oświetlił wszechstronnie znaczenie zieleni. Prelegent uważa zieleń jako czynnik, który niszczy zarodki różnych chorób, zapobiega chorobom i służy w wysokiej mierze do podniesienia zdrowotności mieszkańców. Poleca wobec tego konferencji szczere zajęcie się sprawą rozbudowy plan

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry