ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

był przydzielić go po pobycie poznańskim do jednego z nIemieckich uniwersytetów." Najsławniejszym hellenistą w Poznaniu był Krzysztof Hegendorfer, który przed przybyciem do Poznania był profesorem a nawet rektorem uniwersytetu lipskiego. Wpływ, wywierany przez niego w Poznaniu, był bardzo znaczny, o czem świadczy wielka liczba "znakomitych jego uczniów". "Przedewszystkiem czytał wiele (na katedrze), i to autorów z rozmaitych epok: Lukjana, Demostenesa, Arystotelesa, Isokratesa i poetów." "J eszcze po Hegendorferze utrzymała się greka w Poznaniu, b o A c t a A c t o r u m z r. 1536 mówią wyraźnie o czterech florenach, ofiarowanych J a n o w i z K o ź m i n a p r o g r a m m a t i c a i n g r a e c o l e g e n d a."

A. Wojtkowski.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry