ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

ZAPISKI.

l, Raczyński w Norwegji. Wr, 1813 Edward Raczyński odbył podróż do Szwecji i Laponji, O podróży tej wiemy wogóle bardzo mało. Dokładne informacje są niewątpliwie w listach, które Edward pisywał do swego brata, Anatazego, od <r. 1810 począwszy aż do końca swojego życia. Listy te jednakże nie są dostępne badaczom naukowym, jakkolwiek znajdują się w komplecie w Rogalinie. Nie były też dostępne biografowi Edwarda Raczyńskiego.

Wobec tego nabierają wielkiej ceny informacje, chociażby nawet drobne, zaczerpnięte z innych źródeł, Jednem z tych źródeł jest "P o d róż p o kra j a c h S k a n d y n a w s k i c h " Jędrzeja Moraczewskiego, ogłoszona w "D z i e n n i k u Dom o w y m", wydawanym w Poznaniu przez N apoleona Kamińskiego, w numerze 19 z 15 września 1845 r. Moraczewski objeżdżał Skandynawję latem r. 1845, w poszukiwaniu źródeł historycznych do dziejów Polski, W U dewalla spotkał się z jednym z botaników niemieckich, który "między inne mi opowiadał, że na stacji Gulsvig pomiędzy Chrystjanją a Bergen zasmucił niezmiernie gospodynię doniesieniem jej o śmierci Edwarda Raczyńskiego", "Pokazywała mu nawet własnoręczne listy Raczyńskiego, bardzo dobrze w dialekcie norwegskim pisane".

Z notatki powyższej wynika, że Raczyński w podróży swej na północ zwiedził także N orwegję, że znał język tego kraju i umiał nim nawet posługiwać się w piśmie. 2. List Raczyńskiego do Warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk. Uprzejmości p. Janusza Iwaszkiewicza, kustosza Archiwum Aktów Dawnych w Warszawie, zawdzięczam odpis listu, napisanego przez Edwarda Ra

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry