KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

wolne i Cedrowski ze swym oddziałem zamierzał ruszyć do Poznania, aby wzmocnić tamtejszy garnizon 53). W ten sposób potyczka pod Wilatowem jest pewnego rodzaju punktem zwrotnym w działaniach austrjackich pod Poznaniem, albowiem tu o zwarte czworoboki piechurów rozbił się impet zawadjackiego Gatterburga. Stary gród piastowski pełną piersią mógł odetchnąć, pozbywszy się grożącej lada chwila grozy najazdu austrjackiego, a wódz legjonów, Dąbrowski, prowadząc nieco wojska regularnego, mógł zakrzątnąć się i szykować armję do uderzenia z boku na nieprzyjaciela, walczącego o przeprawy przez Wisłę pod Toruniem 54 ).

(Dok. nast.).

33) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 172. Cedrowski do Dąbrowskiego z 14jV. 1809. 54) Roczniki historyczne, t. IV. 1928, str. 60-87 (Staszewski, Wyprawa austrjacka na Toruń i Pomorze w lS09 r.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry