POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 ROKUz powstania bydgoskiego, pod komendą kptna. Sumińskiego, adjutanta gen. Woyczyńskiego. 8 maja złączył się ten oddział ze świeżo sformowanymi strzelcami płka. Grudzińskiego, około 100 ludzi pod komendą kptna. Szymańskiego. Stanąwszy na posterunku i wystawiwszy placówki, Węgierski miał nadzieję, iż kontakt z Poznaniem nawiąże i polecone zadanie wypeini. Spieszył już jednak w tę stronę Cedrowski, aby nad całokształtem działań objąć komendę. 11 maja donosił on Dąbrowskiemu 47) "z 10 na 1.1 przybyłem do Inowrocławia, dokąd sprowadzam komendę z Gniewkowa. Zastałem tu oddział kawalerji powstania do 80 koni, któren właśnie z patrolu od strony Radziejowa wrócił, ale tylko słyszał, że 20 huzarów było wczoraj w Radziejowie. Zastałem tu podprefekta Rakowskiego w zupełnej nieczynności, który, jak widzę z bojaźni wcale o dostawienie żołnierzy do powstania zapomnieć zdawał się, składając się jakimś przeciwiającym się sobie rozkazem od Rady Stanu, jakoby wstrzymać miał powstanie w dystrykcie, gdyż się nieprzyjaciel ukazuje, dałem mu jaknajsurowiej przeto na piśmie rozkaz, aby kontynuował dostarczenie ludzi jaknaspieszniej. Wezwałem księdza tu na czele będącego duchowieństwa, aby przy dzisiejszym nabożeństwie z bojaźni wyprowadził mieszkańców, rozgłosiwszy z mej strony, iż gen. Dąbrowski w 3000 ludzi za mną maszeruje, a ja jego tylko jestem poprzednikiem". Liczył, iż rozstawiwszy kresy, dotrze w marszu do Poznania i nawiąże z nim kontakt od Torunia. Zanim jednak złączył się z Węgierskim, ten musiał stawić czoło jeździe Gattenburga. Huzarzy bowiem, po opuszczeniu Wrześni, ruszyli w stronę Gniezna, gdzie ich podjazd zabrał kasę, poczem skierowali się ku Trzemesznu 4S), dokąd 10 maja o 4 po południu przybył patrol austrjacki w sile oficera i 21 huzarów, domagając się pieniędzy z kasy; nic przecie u podprefekta nie wskórawszy, popasłszy godzinę, ruszył dalej, ale oddział polski w Strzelnie "tajemną

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

'') Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 159 z Inowrocławia lljV. 1809. 48) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 162. Podprefekt powiatu powidzkiego Krzycki do Dąbrowskiego z Trzemeszna 12jV. 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry