POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 ROKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

mnIe mjrwi. Przyszychowskiemu,4:) aby oddał wszystkich żołnierzy bez koni płkwi. Bardzkiemu, formującemu pułk jazdy powstańczej bydgoskiego departamentu, to pod nich koni dostarczy i do swego oddziału wciągnie. Sam Przyszychowski na czele ludzi gotowych do boju winien był jaknajkrótszą drogą spieszyć do Poznania. Zalecał Dąbrowski, aby w czasie marszu Przyszychowski nawiązał łączność z Cedrowskim, który przez StrzelnoGniezno- Pobiedziska również ku Poznaniowi zmierza.

W ten sposób osobiście porozumiawszy się z Woyczyńskim w Toruniu, podczas przejazdu i zapewniwszy się o tutejszych formacjach kierował Dąbrowski wszystkie siły jakie mógł zebrać pod Poznań, aby tam wroga nie dopuścić. Te zarządzenia i poruszenia wojsk polskich zaniepokoiły Gatterburga, który musiał dobrym wywiadem rozporządzać, skoro już 8 maja donosił z Wrześni arcyksięciu,44) iż z Płocka idzie detaszament polski, aby go rozłączyć z grasującym na Kujawach Schillerem. Wówczas jednak zdecydowany był ruszyć na Poznań, dokąd nawet pchnął parlamentarza, ale poruszenia na linji komunikacyjnej Toruń-Poznań wywołane zarządzeniami Dąbrowskiego w tym kierunku zwróciły uwagę nieprzyjacielskiego partyzanta. O jego poruszeniach w tym czasie dobrze informuje list b. pika Wojsk Polskich Stanisława Ponińskiego, który skoro Austrjacy opuścili w< we Wrześni, spieszy zaraz o wszystkich ich poruszeniach poinformować swego brata prefekta poznańskiego **): "Gdybym mógł był powiedzieć, iż tak mało wiemy o liczbie nieprzyjaciela i o jego obrotach byłbym nie zważając na słowo, które dałem, szukał sposobów dosyłania Ci wiadomości, które pOWInIen byłeś mieć najpewniejsze ,gdyż Austrjacy z swoją silą

4:i) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, f. 198. Dąbrowski do Przyszychowskiego z Bydgoszczy 10jV. 1809. *4) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 134. *-) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 158 z domu (Wrześni) dnia lljV. 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry