KRONIKA MIASTA POZNANIApunkt centralny utrzymywania z naszą armją komunikacji i oczyszczenia tej strony od napaści patrolów nieprzyjacielskich. Jest to nakoniec.. . cel działań moich, aby przez zgodne połączeń nie sił z departamentów zebranych, nie dozwolić nam przerwać związku jaki mieć możemy z naszemi sprzymierzeńcami z strony Saksonji. Łańcuch przeto między kaliskiem i poznańskiem osobliwiej mieć trzeba na oczach". Poważnie niepokoił się wódz legjonów o Poznań i zamierzał przesłać mu odsiecz. O czem temi słowy doniósł Woyczyńskiemu: 42) "Nic pewnego dotąd nie mogę się dowiedzieć nad to, iż Poznań jest zagrożony niebezpieczeństwem, a tym samym opinja i ten związek który utrzymywa (!) musimy między sobą. Ja nie mogę inaczej to egzekwować, jak konnych, co w Strzelnie jest posłać do Trzemeszna, Gniezna, Pobiedzisk ku Poznaniowi. Co to za ważna misja jest - uznasz... Cedrowskiego... posyłam z komendą do Inowrocławia, którą dziś rano posłałem (V) idzie do Strzelna, ta z Gniewkowa do Inowrocławia, a zatem musisz z tete de pont toruńskiego obsadzić Gniewków. Poznasz łatwo, iż ta Hnja strasznie nam potrzebna obserwować nieprzyjaciela. Poszlij mi wszystko co możesz kawalerji przez tę linję, aby się szukali złączyć z Cedrowskim. Rachuję bardzo na gorliwość Sapiehy i spokojność, iż zdoła przejść przez most toruński. Koresponduj z Haukem i powiedz mu, że niedobrze zrobił... że mi Umińskiego komendę tu nie przysłał, bo ona tu mi jest arcypotrzebną, prędzej jak jemu tam jeden koń... Dowiedziałem się iż nasi na przedmieściu: waliszewskim (!) stoją na obronę swego miasta Poznania, gdybym miał te 150 koni przeznaczone z Płocka, toby się to nie zdarzyło. Ja tutaj mam konie w Bydgoszczy, a ludzi wcale nic.,. Prefekta wcale nie znalazłem".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Tak niepokojąc się o Poznań i o skupienie wojska, pragnął Dąbrowski zapewnić pomoc oddziałom wysłanym na obronę linji komunikacyjnej; w tym celu zamierzał ściągnąć oddziały z Pomorza i rozkazywał dowódcy zakładu 6 pułku jazdy w Cheł

*2) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, f 198-199. Dąbrowski do Woyczyńskiego z Bydgoszczy 10jV. 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry