POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 ROKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Warta. Jako wytyczny cel przyszłych działań przeciw wrogom wytykał dwa zasadnicze punkta, Warszawę i Kraków. Zakres swych działań rozciągał Dąbrowski aż na krańce departamentu kaliskiego, zalecając mjrwi. Stuartowi tworzenie baterji artylerji konnej w Częstochowie:!K) dila swego korpusu, który miał się zrodzić w Wielkopolsce. Do oddziałów zakładowych l i 2 pułku jazdy w Dobrzyniu wysyłał ppłka. swego sztabu ks. Sapiehę '") z zleceniem, aby żołnierzy tam będących rozdzielił na konnych i pieszych; pierwszym dał proporce, drugim karabinki. Dnia 9 maja o 9 wieczór miał Sapieha przeprawić się przez Wisłę i na Gostynin, Kutno ruszyć do Łęczycy, skąd do Poznania na Pyzdry miał złożyć raport o zakończonym marszu i nawiązaniu kontaktu z powstaniem kaliskiem pod Biernackim i mającym się formować łęczyckiem pod Michałem Dąbrowskim. Podobnie miał zorganizować zakład 5 pułku jazdy mjr. Umiński 4 ") i przeszedłszy Wisłę drogą na Gombin, Żychlin ruszyć do Piątku, gdzie podobnie jak Sapieha, nawiązawszy kontakt z powstaniem, winien był przez Pyzdry zdać raport do Poznania. Przytem zalecał mu Dąbrowski "jak najwięcej strzedz się... i wiadomości... mieć od Błonia, od Sochaczewa i od Łowicza, ponieważ na prawym flanku siły wielkiej spodziewać się nie może, lecz od lewego flanku i od frontu". W ten sposób pragnął Dąbrowski osłonić ile możności Wielkopolskę. Za wszelką cenę pragnął utrzymać komunikację Torunia z Poznaniem. W tym celu zalecał w dwa dni po wydaniu wyżej podanych rozkazów prefektowi bydgoskiemu Glisczyńskiemu: 41 ) "Co tylko możesz jaknajrychlej zgromadzić natychmiast odsyłaj do Strzelna, które tymczasowo jest obrane za

:!8) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie gen. Dąbrowskiego, teka LVII, f 194 ,e) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie gen. Dąbrowskiego, teka LVII, f 195-196. 4 o) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie gen. Dąbrowskiego, teka LVII, f 196-197. 41) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie gen. Dąbrowskiego, teka LVII, f 197-198.

Korespondencja

Korespondencja

Korespondencja

Korespondencja

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry